От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Авторське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання / О.І. Шилюк // Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 34-41. — укp.

Сокращенное названиеАвторське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання
Описание
         Розглянуто проблеми інформаційного права, зокрема авторського, що постали перед суспільством в останні десятиліття у зв'язку з розвитком нових технологій, глобальних інформаційних мереж. Проаналізовано вплив копірайту на розвиток масової культури. Наголошено на необхідності забезпечення прав споживача в галузі інформації.
Смотрите также:
 • Право на раціоналізаторську пропозицію

  .2. Право на раціоналізаторську пропозицію. а) ознаки і поняття раціоналізаторської пропозиції. б) захист в українському законодавстві. 2.3. Право на селекційні досягнення. а) правова охорона об'єкту б) права та обов'язки авторів 2.4. НТІ як об'єкт промислової власності. а) зміст права на НТІ б) значення та видів НТІ в) право на нерозкриту інформацію Висновок.
 • Авторське право в США

  Авторське право в США
 • Податкове право

  План Податкове право та його елементи 2 Перелік використаної літератури 8
 • Авторське право на твори образотворчого мистецтва

           Простежено процес становлення та розвитку авторського права на твори образотворчого мистецтва, сформульовано його поняття, визначено завдання та правові джерела. Виокремлено та теоретично обгрунтовано ознаки даних творів як об'єктів авторського права, досліджено зміст суб'єктивного авторського права та випадки вільного використання творів. Розглянуто способи захисту авторських прав художників від протиправних посягань. З урахуванням результатів вивчення наукової літератури, нормативно-правових актів та судової практики наведено пропозиції щодо удосконалення авторського законодавства України.
 • Право людини на життя

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНЕ КОРІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В СВІТІ І В УКРАЇНІ 4 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ ТА СМЕРТНА КАРА 6 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 14 РОЗДІЛ ІV. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВО НА ЖИТТЯ 19 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРОСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
 • Магдебурське право

  Вступ Магдебурське право Висновок Використана література
 • Козацьке звичаєве право

  Вступ 3 1. Виникнення українського козацтва 3 2. Козацьке звичаєве право 5 Висновок 8 Список використаної літератури 9
 • Цивільно-процесуальне право

  1. Позовна давність 2. Право на секретність виробництва
 • К/р право

  1. Зміст процесу доказування. 2. Судове слідство та судові дебати. Література
 • Поняття та сутність права

  Вступ. 3 Основні ознаки права. 3 Принципи права. 6 Функції права. 9 Право і суспільство. 10 Право і матеріально-суспільні відносини. 11 Висновок. 14 Право і демократія. 14 Використана література: 16
 • Право і його місце в системі соціального нормування.

  Вступ. 1. Поняття, суть і ознаки системи нормативного регулювання. 2. Право в системі соціальних норм: 2.1. Співвідношення норм права і норм моралі; 2.2. Корпоративні норми їх особливості і значення; 2.3. Система норм права і звичаїв; 2.4. Право і релігійні норм. 3. Соціальна цінність і функції права. Висновок. Література.
 • Социологическая теория возникновения права

  Назва роботи Социологическая теория возникновения права Розділ Право Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 22 Ціна 0 Зміст Вступление 1. Происхождение права: взгляд на более отдаленные этапы первобытного общества. 2. Правоотношение 2.1. Классовый подход к правопониманию. 2.2. Право и общество. 3. Поиск причин возникновения права в социальной сфере жизни людей. 3.1. Право на смену обычаям. 3.2. К.Маркс и Ф.Энгельс о социальной природе права. 3.3. Расслоение общества - главная причина возникновения права. 3.4. Неразрывная связь возникновения права с государством. 4. Соотношение права с моральными нормами. 4.1. Право и мораль. 4.2. Право и обычай. Взвод Литература
 • Контрольна з курсу "Цивільно-процесуальне право України"

  1.Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки 3 2.Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації 7 3.Задача 16 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 18
 • Національне космічне право України

  1. Національне космічне право України 2 2. Правове регулювання космічної діяльності в Україні 5 3. Загальнодержавна (Національна) космічна програма України 10 Список використаної літератури 14
© 2007-2019