От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Головні етапи формування конституційного права України

Сокращенное названиеГоловні етапи формування конституційного права України
Описание
[Електронний ресурс] / С.Г. Кащенко // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 485-486 — укp. [N=005983]
Смотрите также:
 • Джерела галузі конституційного права

  1. Поняття про джерела конституціного права. 3 2. Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України. 7 3. Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 8 4. Інші різновиди джерел конституційного права. 9 Використана література 10
 • Джерела галузі конституційного права

  1. Поняття про джерела конституціного права. 3 2. Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України. 7 3. Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 8 4. Інші різновиди джерел конституційного права. 9 Використана література 10
 • Норми конституційного права України

           Досліджено юридичну природу норм конституційного права України, проаналізовано їх співвідношення з іншими правовими і соціальними нормами. На підставі встановлених ознак конституційно-правових норм і з урахуванням досвіду конституційного будівництва запропоновано визначення норми конституційного права України. Проаналізовано структуру конституційних норм, наведено їх класифікацію, а також надано визначення системи норм конституційного права України. Висвітлено функції конституційно-правових норм.
 • Правовий звичай у системі джерел конституційного права України

           Розкрито сутність правового звичаю як складової системи сучасних джерел конституційного права України. Розроблено класифікацію та систематизацію конституційно-правових звичаїв. Проаналізовано нові концептуальні підходи щодо визначення джерел конституційного права України, сформовано систему критеріїв їх класифікації. З урахуванням запропонованих критеріїв класифіковано відповідні галузеві джерела права. Охарактеризовано систему джерел сучасного конституційного права України, встановлено юридичні властивості її основних складових. Обгрунтовано визначення поняття правового звичаю як джерела сучасного конституційного права України, виділено його кваліфікуючі юридичні ознаки, визначено етапи становлення та розвитку. Встановлено призначення та розроблено механізми реалізації основних функцій конституційно-правових звичаїв. Запропоновано критерії класифікації даних джерел національного конституційного права, охарактеризовано їх види. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері конституційної правотвірної та правозастосовної діяльності.
 • Договір як джерело конституційного права України

           Досліджуються процеси та правові підстави становлення й використання договору як джерела конституційного права України. Відзначається, що в сучасних умовах розбудови української держави договірна форма взаємовідносин суб'єктів конституційного права не тільки може та має стати оптимальною формою вирішення суперечливих ситуацій, що виникають у процесі функціонування суспільства, держави та особистості, але й стає ординарним джерелом конституційного права, набуваючи дедалі більшого поширення в державно-правовій дійсності.
 • Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України

  Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / О.А. Назаренко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp. Охарактеризовано сучасну систему джерел конституційного права України та досліджено міжнародні договори України. Розкрито сутність та ознаки міжнародних договорів України як джерел конституційного права України, проблеми їх співвідношення з Конституцією та законами України. Показано, що включення до національної системи права міжнародних договорів збільшує кількість принципів і норм, якими врегульовані конституційно-правові відносини у таких сферах, як: права та свободи людини та громадянина, громадянство, статус апатридів, біженців, національні меншини, мова національних меншин, місцеве самоврядування, форми безпосереднього волевиявлення. Запропоновано класифікацію міжнародних договорів України - джерел конституційного права України.
 • Контрольна з конституційного права

  1. Функції Кабінету міністрів України 3 2. Імпічмент Президенту України 5 3. Судова влада в Україні: поняття, система, компетенція 8 Література 13
 • Курсова з конституційного права

  ВСТУП. 2 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНА КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА. 4 2. ФОРМА І СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. 17 3. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ. 19 3.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 19 3.2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 23 3.3. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ПРО СИСТЕМУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 26 4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. 28 ВИСНОВОК: ЗАКОН ЖИТТЯ, ЗАКОН ДІЇ… 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 33
 • Основи конституційного права

  Зміст 1. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ГРОМАДЯНСТВА 3 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 8 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13
 • Система конституційного захисту права власності

  План 1. Вступ 2. Конституційні засади щодо захисту права власності: гарантії та принципи 3. Суб’єкти захисту права власності, що визначені в Конституції України. 4. Об’єкти захисту права власності. 5. Міжнародні норми права щодо захисту права власності. 6. Висновок
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 1.Історія становлення та розвитку Конституційного Суду України 5 2. Місце Конституційного Суду в системах державної та судової влади України 11 3.Порядок формування Конституційного Суду і його склад 17 4. Принципи діяльності Конституційного Суду України 21 5.Функції та повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності 25 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39
 • Повноваження конституційного суду України та порядок розгляду ним справ

  Вступ 3 1. Функції та повноваження Конституційного Суду України 3 1.1. Основні функції Конституційного Суду України 3 1.2. Повноваження Конституційного Суду та судді Конституційного Суду України 4 2. Порядок діяльності Конституційного Суду України і процедури розгляду справ 7 2.1. Форми звернення до Конституційного Суду 7 2.2. Колегії суддів як складові частини Конституційного Суду 8 2.3. Процес конституційного провадження у справі 8 2.4. Процедури розгляду Конституційним Судом певних категорій справ 9 Висновки 12 Література 13
 • Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Олексій Віталійович Носенко; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 21 с. — укp.
 • Конституційний Суд України; політико-правова природа, склад, компетенція"

  Зміст Вступ 3 1. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 1.1. Конституція України — Основний Закон держави 4 1.2. Конституційний контроль як інститут забезпечення дії принципу верховенства Конституції 6 1.3. Основні риси Конституційного суду як судового органу 9 2. Порядок формування конституційного Суду і його склад 10 3. Функції та повноваження Конституційного Суду України 3.1. Основні функції Конституційного Суду України 14 3.2. Повноваження Конституційного Суду та судді Конституційного Суду України 16 4. Порядок діяльності Конституційного Суду України і процедури розгляду справ 4.1. Форми звернення до Конституційного Суду 21 4.2. Колегії суддів як складові частини Конституційного Суду 23 4.3. Процес конституційного провадження у справі 25 4.4. Процедури розгляду Конституційним Судом певних категорій справ 27 Висновки 31 Література
© 2007-2020