От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Ділова культура як культура підприємців / В.В. Болотова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N50, Т.2. — С. 122-125 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — укp.

Сокращенное названиеДілова культура як культура підприємців
Описание
         Стаття присвячена аналізу ділової культури в сучасній Україні. Актуальність даної роботи визначається тією обставиною, що ділова культура, зв'язана з підприємницькою діяльністю, в Україні тільки починає складатися. В роки радянської влади на її місці розвивалася культура, зв'язана з державною, адміністративно-організаційною структурою і суспільною власністю. Ця структура мала вертикальну побудову, припускала ієрархічну градацію влади і підпорядкування від верху до низу, що визначало прояв ініціативи і самостійності владних структур і перетворювало у виконавців працюючі маси, позбавляючи їх індивідуальної активності. Мета дослідження – зробити аналіз ділової культури України на сучасному етапі.
Смотрите также:
 • Професійна культура судді

  План 1. Особисті якості 3 2. Правова культура 5 3. Політична культура 8 4. Етична культура 10 Література 14
 • Культура і цивілізація“

  ПЛАН 1. Філософія і культура 3 2. Суспільство і культура 6 3. Культура і цивілізація 9 Список використаної літератури 12
 • Древнегреческая культура

  План Введение 3 1. Культура Древней Греции в эгейский период (III – II тысячелетия до н.э.) и в ХI – IХ вв. до н.э. 5 2. Древнегреческая культура в архаический период (VIII – VI вв. до н.э.) и классический период (V – IV вв. до н.э.) 11 3. Эллинистическая культура (III – I вв. до н.э.) 21 Заключение 29 Литература 31
 • Культура и религия древнего Востока

  План Вступление 3 Раздел 1. Шумеро-вавилонская и древнеегипетская культура и религия 4 Раздел 2. Культура и религия хеттов, Восточного Средиземноморья, Асирии, Урарту 12 Раздел 3. Культура и религия Древней Индии и Китая 17 Заключение 23 Литература 26
 • Ділова бесіда

  1. Зробити опис техніки ділової бесіди 2 2. Ведення ділової бесіди (розмови) по телефону 4 3. Невербальне спілкування. Міміка 6 4. Порівняння самооцінки з оцінками інших людей 8 Література 9
 • Психологічні чинники підприємницької активності особистості

           Здійснено теоретичний та емпіричний аналіз індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємців у зіставленні з представниками інших професійних груп. Поглиблено розуміння проблем підприємницької активності та важливих індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємця в Україні. Отримано нові факти про співвідношення успішності підприємницької діяльності з індивідуально-психологічними особливостями підприємців. Визначено статеві розбіжності особистісних характеристик підприємців і не підприємців, а також підприємців України та Росії.
 • Основи теорії культури

  ПЛАН Вступ 3 1. Визначення категорії “культура”. Її суть і структура. Культура цивілізації. 4 2. Світова і національна культура. Українська культура – складова частина світової культури. 6 3. Функції культури, джерела та значення її вчення 8 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Контрольна з предмету: українська ділова мова

  1. Призначення і класифікація ділових документів 3 2. Розпорядчі документи. Накази із загальних питань. Ухвала як колегіальний розпорядчий документ 5 3. Автобіографія 8 4. Перекладіть українською мовою 8 Література 10
 • Культура і цивілізація

  Вступ 3 1. Поняття "цивілізація" 4 2. Сутність поняття “культура” 6 3. Цивілізаційні структури 8 4. Культурно-історичні епохи 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17 Бібліографія 18
 • Византийская культура в Таврике

  [Электронный ресурс] / Н.С. Жиртуева // Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 110-112 — рус.
 • Культура як спосіб пристосування людини до навколишнього середовища

  1. Культура як спосіб пристосування людини до навколишнього середовища 3 2. Особливості розвитку літератури і мистецтва Стародавнього Сходу. Поняття “синкретизм” і “канон” 6 3. Культура Київської Русі як культура Слова. Перекладацька та оригінальна література середньовічної Русі 11 4. Літературна спадщина України ХIV – початку ХVII ст. на тлі суспільно-політичних і релігійних протиріч 19 5. Українська барокова архітектура. Особливості стилю 22 Література 28
 • Христианство и средневековая культура Крыма

  [Электронный ресурс] / Н.С. Жиртуева // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 333-335 — Библиогр. в конце статьи: с. 335 (8 назв.) — рус.
 • Контрольна робота На тему: “Культура первісного суспільства на території України.”

  1. Загальна характеристика первісної епохи 3 2. Культура населення України старокам'яної і середньокам'яної доби 3 3. Культура предслав'янського населення України новокам'яної доби. Трипільська культура. 5 Список використаної літератури 8
 • Психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу

           Проаналізовано психологічні особливості підприємницької діяльності у сфері торгівельного бізнесу. Розкрито зміст і структуру психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у даній сфері як системи мотивів, знань, умінь і навичок, особистісних якостей, необхідних для її успішної реалізації. Виявлено недостатній рівень розвитку основних компонентів психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу. Проаналізовано взаємозв'язок між основними компонентами психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу та соціально-демографічними, сімейними та професійними чинниками. Обгрунтовано психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу. Розроблено семінар-тренінг "Психологія підприємницької діяльності у сфері торгівлі", який забезпечує підвищення рівня розвитку основних компонентів психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу.
© 2007-2020