От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Періоди розвитку функціонально-планувальної структури міста Ужгорода

Сокращенное названиеПеріоди розвитку функціонально-планувальної структури міста Ужгорода
Описание
[Електронний ресурс] / Й.М. Голик // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 38-41. — укp.
Смотрите также:
 • Обмеження розвитку функціонально-планувальної структури Ужгорода

           Зазначено, що розвиток міста взаємопов'язаний із його природно-економічним положенням, тобто наявністю і розміщенням сировинних, енергетичних, водних ресурсів та екологічного стану. Історично склалося так, що розвиток функціонально-планувальної структури Ужгорода обмежувався, як територіальними ресурсами, так і природними. Обмеження територіального розвитку міста вимагає пошуку внутрішніх резервів. За раціонального використання природних ресурсів у місті можливий розвиток елементів функціонально-планувальної структури у сприятливому режимі та вибраному напрямі.
 • Формування функціонально-планувальної структури м. Ужгорода в період між світовими війнами

  [Електронний ресурс] / Й. Голик // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 12. — С. 27-30. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
 • Загальноміський центр Ужгорода в системі міських транспортних магістралей

           На основі аналізу історичних та сучасних матеріалів щодо розвитку функціонально-планувальної структури Ужгорода виділено періоди еволюції загальноміського центру. Визначено функціональну структуру даного центру і значення його в системі міських транспортних магістралей. Проаналізовано та визначено навантаження транспорту в центрі та на головних транспортних магістралях.
 • Системний підхід до загальних питань реконструкції функціонально-планувальної структури міста

  [Електронний ресурс] / М.В. Сисойлов // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 345-352. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
 • Системний аналіз функціонально-планувальної організації міста

  [Електронний ресурс] / І.В. Стародуб // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 205-211. — укp.
 • Формування функціонально-планувальної структури історичних поселень Закарпаття кінця ХУІІ - початку ХХ ст.

           Визначено етапи формування і розвитку функціонально-планувальних структур міст і поселень Закарпатської області за визначений період. Розглянуто основні фактори зміни структури і розвитку малих селищ міського типу краю.
 • Принципи функціонально- планувальної організації приморських громадських центрів Бейрутської агломерації

           Розроблено принципові положення і методичні рекомендації щодо функціонально-планувальної організації приморських громадських центрів як елементів планувальної структури Бейрутської агломерації. На основі аналізу генеральних планів розвитку Бейрута та Бейрутської агломерації виділено основні етапи його проектування. Визначено проблеми перспективного розвитку Бейрутської агломерації та її приморських громадських центрів. Надано порівняльну функціонально-планувальну характеристику 11 приморським суспільним центрам на основі оцінки містобудівних умов локальних зон їх розміщення на морському узбережжі. Розроблено принципову схему та функціонально-планувальні моделі формування перспективної організації системи приморських громадських центрів розвитку. Визначено основні положення програми формування приморських суспільних центрів у структурі Бейрутської агломерації та шляхи її реалізації.
 • Містобудівний розвиток Ужгорода в системі регіонального розселення

           Проаналізовано роль і місце Ужгорода в системі регіонального розселення, транспортно-планувальних і соціально-економічних зв'язків. Запропоновано методичний підхід щодо визначення специфічних форм і структури системи розселення Закарпатського регіону, визначено перспективи зон соціально-економічного впливу міст-центрів різного рівня на прилеглі території. Розроблено варіанти методичних рекомендацій щодо перспективного розвитку даної системи розселення. Висвітлено можливості функціонально-планувального розвитку Ужгорода як центру Закарпатського регіону, а також адміністративного, економічного, культурного, науково-освітнього та рекреаційного.
 • Роль планувальної схеми при формуванні системи транспортного обслуговування населення у великих містах України

           На прикладі міста Рівне розглянуто роль планувальної схеми в процесі організації систем транспортного обслуговування населення. Висвітлено закономірності формування пасажиропотоків, розвитку транспортних систем у складних умовах перехідного періоду. Проведено порівняльний аналіз кількості і якості пасажирських маршрутів, визначено їх вплив на функціонування планувальної структури міста. Виявлено принципові схеми маршрутизації громадського транспорту у великих містах України на даному етапі розвитку.
 • Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI - XVII століттях

           Виявлено особливості та принципи формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині ХVI - ХVII ст. Виконано гіпотетичні реконструкції архітектурно-планувальної структури містечок, визначено типологію за ступенем розвитку планувальної структури. Відтворено цілісну картину розвитку містечок - прослідковано основні етапи еволюції від часу закладення до наших днів. Висновки роботи можуть бути використані для формування пам'яткоохоронних заходів щодо збереженої історичної планувальної структури та для опрацювання напрямків сучасного розвитку архітектурно-планувальної структури історичних поселень регіону.
 • Принципи функціонально-планувальної організації малих сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України)

           Розглянуто питання перспективної функціональної спеціалізації та принципи планування організації малих сільських поселень за сучасних соціально-економічних та демографічних умов. Запропоновано їх функціональну спеціалізацію, що сприяє стабілізації населення та розроблено концепцію перспективної організації сільської поселенської мережі. Визначено принципи вдосконалення функціонально-планувальної структури малих сільських поселень. Описано планувальні прийоми щодо поселень з розвинутим рекреаційним сектором та фермерських господарств, визначено основні етапи реалізації таких проектів.
 • Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів

           Розглянуто процес комплексного архітектурно-планувального формування виставкових комплексів. Висвітлено основні етапи розвитку архітектури даних комплексів, стосовно яких узагальнено досвід проектування та будівництва на території України та за кордоном. Проаналізовано соціально-економічні передумови формування виставкових комплексів, а також особливості їх розміщення у великих містах. Визначено функціонально-планувальні вимоги до їх формування та гнучкості планувальної структури. На підставі аналізу функціональних і містобудівних факторів формування виставкових комплексів показано основні напрямки та принципи оптимізації функціонально-планувального та територіального розвитку виставкових закладів. Описано композиційні прийоми забудови території, розміщення окремих будівель та їх груп на генеральних планах виставкових комплексів.
 • Формування функціонально-планувальної структури міст - центрів Донецько-Макіївської агломерації в умовах довгострокового сталого розвитку

           На основі дослідження тенденцій розвитку міст-центрів Донецько-Макіївської агломерації, аналізу практики їх проектування та реалізації, визначення проблем та завдань більш ефективного управління розвитком науково обгрунтовано переадресування формування структур міст - центрів агломерацій, за умов довгострокового сталого розвитку. Запропоновано альтернативні варіанти та визначено пріоритетний напрямок розвитку Донецька та Макіївки як центрів надвеликої міської агломерації, за умов обмеження ресурсних можливостей, екологічних негараздів та соціально-економічної та містобудівної динаміки. Розроблено цільову ресурсно-нормативну модель, нормативи, методи та методику, шо забезпечують поетапні та різнорівневі підходи до забезпечення довгострокового сталого розвитку досліджуваних міст.
 • Громадські центри в структурі сучасного міста

           Розглянуто основні тенденції розвитку та збагачення структури системи громадських центрів в контексті функціонально-територіальної організації сучасного міста.
© 2007-2020