От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму [Електронний ресурс] / В.О. Венгерська, С.М. Міщук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 18. — С. 17-21. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Сокращенное названиеВлада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму
Описание
Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму [Електронний ресурс] / В.О. Венгерська, С.М. Міщук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 18. — С. 17-21. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Розглянуто питання, присвячені особливостям історичних розломів, які супроводжуються кардинальними змінами в ідеологіях та політичних системах, та їх причинам. Особливу увагу приділено впливу цих перетворень на процеси, що відбуваються з особистістю та межами свободи або ж відсутністю такої. Всі проблеми розглянуто в контексті посилення постмодерністських тенденцій як у культурі, науці, так і в соціальних системах.
Смотрите также:
 • Політична влада

  1. Сутність та специфіка політичної влади 3 2. Основні концепції політичної влади 6 3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві 10 Література 12
 • Політична влада: поняття і ознаки

  Вступ. 3 1. Сутність та специфіка політичної влади 4 2. Основні концепції політичної влади 7 3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві 11 Висновки. 13 Література 14
 • ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

  1. ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 2 2. ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 4 3. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ 7 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
 • Політична влада, її сутність та функції

  Вступ 3 I. Поняття та сутність політичної влади 5 1. Основні підходи до визначення політичної влади 5 2. Основні функції політичної влади 8 ІІ. Політична влада в сучасній Україні 15 1. Сучасний стан політичної влади 15 2. Основні проблеми сучасної влади в сучасній Україні 21 Висновки 27 Література 30
 • 1. Політична влада її сутність, функції, проблеми, типологія, засоби, методи та механізм здійснення

  1. Політична влада її сутність, функції, проблеми, типологія, засоби, методи та механізм здійснення 3 2. Еволюція політичної влади в історії цивілізації 8 3. Легітимність влади, її типи. Особливості її формування в умовах тоталітаризму та громадянського суспільства. 11 Список використаної літератури 15
 • Форма української держави і перспективи її розвитку по Конституції

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття форми держави в теорії держави і права 4 1.1. Форма держави: поняття і структура 4 1.2. Форма державного правління 6 1.3. Форма державного устрою 7 1.4. Державний режим 8 2.Розбудова Української незалежної держави 10 3. Політична система відповідно до чинної Конституції України. Місце Президента в цій системі 14 3.1. Президент і виконавча влада 15 3.2 Президент і законодавча влада 18 3.3. Президент та законодавча і судова влада 21 Висновки 23 Література 25
 • Політична свідомість: поняття, структура, функції

  План Вступ 3 Політична свідомість 4 Зміст політичної свідомості 5 Рівні політичної свідомості 6 Політична ідеологія 9 Типи політичної свідомості 10 Висновки 11 ЛІТЕРАТУРА 13
 • Музичне виконавство в ситуації постмодернізму

           Проведено комплексне дослідження метаморфоз, які відбуваються в академічному інструментальному музичному виконавстві в ситуації постмодернізму. Вивчено процес трансформації музично-виконавського мистецтва в інноваційній парадигмі культури XX ст. На підставі дослідження постмодернізму як глобальної кризової екзистенційної ситуації у культурі останньої третини минулого століття, а також феномена гри в інструментальному театрі постмодернізму, проекції стильової ідіоми модерну та визначення новітніх рис виконавської поетики модернізму виявлено інклюзивний сенс постмодернізму та ознаки універсалізму музично-виконавських репрезентацій в арт-просторі постмодернізму. Розглянуто інтелектуальний виконавський тип як насрізний за вектором "модерн - модернізм - постмодернізм". Досліджено феномен виконавської творчості Ю.Башмета - визначного музиканта-інтерпретатора доби постмодерну, який утвердив новий тип музиканта планетарного масштабу.
 • Політична влада: сутність і структура

 • Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму

           Здійснено аналіз сучасного явища - телебачення як середовища продукування численних аудіовізуальних образів у контексті культурної парадигми XX ст. Уперше в українському мистецтвознавстві відтворено динаміку розвитку телебачення від початкової стадії "віддзеркалення" реальності до сучасних формотвірних тенденцій у телевізійному полі, наявність яких призводить до виникнення нової "телевізійної реальності" у свідомості глядачів. Розглянуто характерні особливості сучасного телебачення, досліджено специфіку взаємодії між телебаченням і глядачем, проаналізовано телевізійні принципи утримання уваги та основні механізми глядацького сприйняття сучасного телебачення.
 • Політична система суспільства

  Політична система суспільства Використана література
 • Становлення категорії "соціальна влада" в історико-соціологічному контексті

           Обгрунтовано теоретично-методологічні засади концептуалізації поняття "соціальна влада", розроблено концептуалізацію цього поняття. Виявлено його категоріальні характеристики. Досліджено можливості категорії "соціальна влада" щодо забезпечення необхідних умов для вивчення значної кількості фактів, створення нижнього рівня. Проаналізовано методологічну й евристичну функції категорії "соціальна влада". Наведена категорія уможливлює соціологічне потрактування всієї системи владно-вольових відносин і дій у суспільстві, створення більш досконалих соціологічних концепцій влади й дослідження значної за обсягом фактологічної бази.
 • Політична система як елемент політичного життя суспільства.

  ПЛАН. 1. Поняття, структура і типологія політичних систем 2. Форми державного устрою 3. Політичний режим
 • Політична система суспільства

  План Вступ 3 2. Поняття і ознаки політичної влади 4 3. Поняття та елементи політичної системи суспільства 6 4. Місце та роль держави у політичній системі суспільства 9 Література 13
© 2007-2020