От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Кримський вектор політики Української Центральної Ради

Сокращенное названиеКримський вектор політики Української Центральної Ради
Описание
[Електронний ресурс] / А.В. Иванец // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 143-152 — Библиогр.: 57 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Законодавча діяльність Центральної Ради

  План Вступ 3 1. Перші Універсали Української Центральної Ради 4 2. Війна з більшовизмом. ІІІ та ІV Універсали 10 3. Інші законодавчі акти Центральної Ради 18 4. Конституція Української Народної Республіки 22 Висновки 25 Список використаних джерел 27
 • Створення Української Центральної Ради та її політична діяльність. І та ІІ Універсали

  Вступ 3 1/ Утворення Центральної Ради та її боротьба за автономію України 5 Висновки 8 Література 10
 • Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.)

           Виявлено історичні передумови, що сприяли творенню українського військового флоту. Простежено активізацію діяльності політичних партій та громадських об'єднань у Причорномор'ї навесні 1917 р. Проаналізовано політичну конфронтацію російського Раднаркому та Української Центральної Ради щодо Чорноморського флоту. Висвітлено основні напрями військово-морської політики Центральної Ради й організаційно-правові заходи українського уряду стосовно розбудови національного флоту. Наведено практичні рекомендації щодо використання досвіду військового створення українських державних структур на чолі з Центральною Радою за сучасних умов під час вирішення проблем формування Військово-Морських Сил України.
 • Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)

  : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 [Електронний ресурс] / Павло Павлович Гай-Нижник; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 32 с. — укp.
 • Етносоціальний вектор культурної політики України: стратегічні пріоритети

           Науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади феномену "культурна політика". Проведено концептуалізацію її стратегічних пріоритетів та визначено етносоціальний вектор культурної політики України. Удосконалено понятійний апарат сфери культурної політики. Розкрито взаємообумовленість поняття "культура та політика її реалізації". Здійснено експлікацію понять "культурна політка", "суб'єкт культурної політики". Представлено класифікації моделей культурної політики, узагальнених та проаналізованих з урахуванням рольових повноважень і етичних принципів взаємодії суб'єктів культурної політики. На підставі аналізу концептуальних засад культурної політики міжнародних організацій ЮНЕСКО та Ради Європи визначено основні тенденції культурних процесів сучасності, стратегічні пріоритети, принципи формування та реалізації культурної політики. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази державного управління у сфері культури, а також вектора культурної політики держави з метою досягнення основних стратегічних пріоритетів етносоціального розвитку України.
 • Лютнева революція в Росії 1917 року, взаємини Украни з Росією з приводу самостійності

  Вступ 3 Законодавчі акти Центральної Ради. Їх характеристика і роль. 4 Перший і другий Універсали Центральної Ради 4 Третій Універсал Центральної ради 5 Четвертий Універсал Центральної Ради 7 Конституція УНР 1918 року і подальші конституційні проекти періоду боротьби за незалежність України 9 Загальна характеристика радянських Конституцій України – УРСР 1919, 1929, 1937, 1978 років 15 Висновки 21 Література 22
 • Утворення Центральної Ради та її державотворча діяльність. Конституція УНР

  1. Утворення Центральної Ради 3 2. Державотворча діяльність Центральної Ради 4 3. Конституція УНР 6 Список використаної літератури 10
 • Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії

           Доведено, що суди та правоохоронні органи Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії в своїй діяльності деякий час керувалися законами колишньої Російської імперії та тимчасового уряду, зокрема, "Уставом Уголовного Судопроизводства" 1864 р., які поступово було зміцнено та доповнено урядами Української Народної Республіки та Української держави. Встановлено, що нормативно-правові акти Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії в галузі судочинства закріпили низку положень, відмінних від тих, що містилися у дореволюційному російському законодавстві, які стали принципово новими на той час: порядок формування судів, їх кількісний склад, відсутність присяжних засідателів під час судового розгляду справи та відмова законодавців від апеляційного оскарження вироку суду. Обгрунтовано положення, що важливою новацією закону Директорії "Про поступовання в штабних судах" є виділення порушення кримінальної справи в окрему стадію судочинства, яка згодом стала першою стадією в радянському та сучасному українському кримінальному процесі. Зазначено, що більшість нормативно-правових актів у галузі судочинства, прийнятих у періоди Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії, не діяли внаслідок складної політичної ситуації в Україні та важких умов військового часу.
 • Українсько-німецькі відносини в 1917 - 1922 рр.

           Цілісно досліджено українсько-німецькі відносини в 1917 - 1922 рр. та з'ясовано передумови українсько-німецького зближення наприкінці Першої світової війни. Проаналізовано особливості відносин між Німеччиною та урядами Центральної ради, Української Держави гетьмана П.Скоропадського, Директорії Української Народної Республіки та Української Соціалістичної Радянської Республіки. Розкрито вплив політики Німеччини на становлення та розвиток української державності.
 • Мемуари як джерело до історії української революції (березень 1917-квітень 1918 рр.)

           Дисертацію присвячено аналізу мемуарів про українську національно-демократичну революцію (березень 1917-квітень 1918 рр.). Досліджено процес збирання та публікації мемуарів, встановлено роль та участь їх авторів в описуваних подіях. Висвітлено значення мемуарної літератури для вивчення основних проблем державного будівництва та суспільно-політичного життя в Україні у період діяльності Центральної Ради, процесу формування збройних сил Української Народної Республіки (українізація російської армії, створення регулярної армії УНР та Чорноморского флоту, формування загонів Січових Стрільців, Вільного козацтва, Синьої та Сірої дивізій). Приділено увагу дослідженню ролі та значеня мемуарів у висвітленні міжнародного становища України та її зовнішної політики в період Центральної Ради. Велике значення приділено методиці джерелознавчого аналізу мемуарів.
 • Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради

           У дисертації досліджується військовий український національно-визвольний рух та будівництво Збройних Сил України після повалення самодержавства в Росії до першої чверті 1918 р. Аналізується політика Центральної Ради, уряду УНР, українських партій та їх чільних діячів щодо ролі національних Збройних Сил у державному будівництві України, у захисті її суверенитету, етапи військового будівництва та створення регулярних Збройних Сил України.
 • Створення Радянської Державної системи України та за її межами. Конституція Української РСР 1919 р

  ПЛАН Вступ 3 1. Пропагандистська компанія більшовиків проти Центральної Ради. Всеукраїнський з'їзд Рад. 3 2. Окупація України радянськими військами 4 3. Воєнні дії А.Денікін і Н. Махна 5 4. Конституція Української РСР 1919 р. 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10
 • Порушення центральної і церебральної гемодинаміки та їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 [Електронний ресурс] / Іяд Салах Юсеф Абу Шаіра; Кримський держ. медичний ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 22 с. — укp.
 • Правове регулювання оподаткування в Україні (1917 - 1929 рр.)

           Проаналізовано правові засади, організаційне забезпечення та особливості правозастосовчої практики в галузі оподаткування на території України у період національно-визвольних змагань і нової економічної політики. Простежено розвиток податкового законодавства Центральної Ради, Української Держави гетьмана П.П.Скоропадського, Української Народної Республіки доби Директорії, Української СРР періоду воєнного комунізму та непу. Проведено порівняльно-правовий аналіз податкових систем державних утворень. Зроблено висновок, що досліджуваний період розвитку вітчизняного податкового законодавства - один з найскладніших його етапів, переважно підпорядкований політичним, зокрема ідеологічним, чинникам.
© 2007-2019