От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Сучасні проблеми політико правого врегулювання питань повернення в Україну та облаштування депортованого населення за національною ознакою (1992-1999 рр.) / В.М. Велігодський // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.1. — С. 11-16 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — укp.

Сокращенное названиеСучасні проблеми політико правого врегулювання питань повернення в Україну та облаштування депортованого населення за національною ознакою (1992-1999 рр.)
Описание
Смотрите также:
 • Сучасні екологічні проблеми

  Вступ 2 Сучасні екологічні проблеми 2 Місто і здоров‘я населення. 4 Висновок 7 Список використаної літератури 10
 • Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів

           Зазначено, що кредит є складною економічною категорією. Повернення кредиту являє собою основну властивість кредитних відносин, що відрізняє їх від інших видів економічних відносин, які на практиці знаходять своє вираження у певному механізмі. Економічну основу повернення кредиту складають обіг і оборот фондів учасників відтворювального процесу, а також закони функціонування кредиту.
 • Статистика населення і трудових ресурсів

  Статистика населення та трудових ресурсів 2 Література 14 Додаток 1. Статистика населення та трудових ресурсів з 1992 по 2001 рр. 16 Література 1. Злупко С. М., Токарський Т. Б. Україна та Ізраїль: зайнятість і соціальний захист населення. - Львів: Вільна Україна, 1999 2. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.- К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999 3. Економіка України: десять років реформ. /За ред. З.Ватаманюка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 4. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100. 5. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: МЦПД, 1999, січень. 6. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 1999, жовтень. 7. Кузнєцова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 30-37 8. Ларіонова Л. Д. Реформування пенсійної системи в Україні // Фінанси України. - 1999. - №2. С.94 9. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське видавництво, 1998. С.73 10. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - С.26 11. Рывок в рыночную зкономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. / Под. ред. Хоффманна Л. и Зиденберга А. — К.: Феникс, 1997. С.281 12. Тенденції української енономіки / Українсько-Європейський консультаційний центр з питань законодавства, 2001, січень. С.12 13. Україна у цифрах у 1999 р. - К., 2000. С187 14. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 15. Статистичні дані Держкомстату України – http://www.ukrstat.com.ua
 • Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992 - 2002 рр.)

           Досліджено становлення системи застосування Збройних Сил України щодо запобігання виникненню, урегулювання або створення умов для урегулювання, надання допомоги у подоланні наслідків воєнних конфліктів і кризових ситуацій у 1992 - 2002 рр., місце та роль Збройних Сил у миротворчій діяльності нашої держави, участь українських миротворчих контингентів і персоналу у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, у складі багатонаціональних сил. З'ясовано, що формування системи залучення українських підрозділів до урегулювання воєнних конфліктів було досягнуто на основі урахування досвіду еволюції міжнародних дій та заходів багатонаціональних сил у сфері підтримання миру та безпеки у нормативно-правовому та інституційному аспектах, що дає змогу встановити відповідність створеної системи вимогам, які визначені світовим співтовариством. Висвітлено дії підрозділів Збройних Сил України у миротворчих операціяє і місіях під час урегулювання воєнних конфліктів.
 • Статистичні дослідження зайнятості населення України

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні проблеми статистичної зайнятості населення 4 1.1. Поняття зайнятості населення і завдання ії статистичного виявлення 4 1.2. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження зайнятості 7 1.3. Системи статистичних показників зайнятості 8 1.4. Статистичні методи аналізу зайнятості населення 11 Розділ 2. Статистичний аналіз зайнятості населення України 14 2.1. Характеристики зайнятості всього населення України 14 2.2. Регіональний аналіз зайнятості України 17 2.3. Прогнозування зайнятості населення України 18 Висновки 25 Література 28 Додаток 1. Населення України 30 Додаток 2. Статистичні дані про зайнятість населення в 1992-2002 рр. 34 Література 1. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року N 803-XII.//В редакції Закону N 662-IV від 03.04.2003 2. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.- К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999 3. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. М: Юнити, 2002. - 463 с. 4. Економіка України: десять років реформ. /За ред. З.Ватаманюка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 5. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100. 6. Злупко С. М., Токарський Т. Б. Україна та Ізраїль: зайнятість і соціальний захист населення. - Львів: Вільна Україна, 1999 7. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 1999, жовтень. 8. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: МЦПД, 1999, січень. 9. Кузнєцова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 30-37 10. Либанова Э. БЕДНОСТЬ В УКРАИНЕ: ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН — БУДЕМ ЛЕЧИТЬ?// № 13 (337) Суббота, 31 Марта - 6 Апреля 2001 года 11. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське видавництво, 1998. С.73 12. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - С.26 13. Офіційний сайт Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua/ 14. Социальная помощь безработным / Под общ. ред. И.Д.Зверевой. - К.: Наук. світ, 2001. - 26 с. - (Б-чка соц. роботника/соц. педагога). - (Сер. "Благополучие детей и молодежи: возможности соц. работы"). 15. Соціальна політика та менеджмент в соціальній роботі / Під загальною редакцією І.Звєрєвої Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 61 с. - (Б-чка соц. работника/соц. педагога). - (Сер. "Благополучие детей и молодежи: возможности соц. работы"). 16. Статистичні дані Держкомстату України – http://www.ukrstat.com.ua 17. Тенденції української енономіки / Українсько-Європейський консультаційний центр з питань законодавства, 2001, січень. С.12 18. Україна у цифрах у 1999 р. - К., 2000. С187 19. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 20. Офіційний сайт Міністерства зайнятості та соціальної політики. Адреса - http://www.mlsp.gov.ua/
 • Економічний механізм залучення іноземних інвестицій в Україну

           Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням формування економічного механізму залучення іноземних інвестицій в Україну. В дослідженні виявлено і оцінено інвестиційні фактори розвитку національних економік на стадії ринкового трансформування. Проаналізовано інвестиційний клімат України, виявлено значимість іноземних інвестицій в економіці країни. Сформульовано основні напрями удосконалення співпраці з іноземними інвесторами.
 • Держава як суб’єкт цивільного права

  Вступ 3 1.Поняття суб’єктів цивільного права 4 1.1. Характеристика держави як суб’єкта цивільного права 4 1.2. Особливості цивільної правосуб'єктності України 5 2. Відповідальність України за зобов'язаннями 9 3.Майнові відносини, які виникають між державою і іншими суб’єктами цивільного права 11 3.1 Поняття права державної власності 11 3.2 Підстави виникнення права державної власності 13 3.3 Підстави припинення права державної власності 21 Висновок 23 Література 25 1. Закон України "Про плату за землю" (ВВРУ, 1992 р., № 38, ст. 560; 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294); 2. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (ВВРУ, 1992 р., № 11, ст. 150; 1997р., № 15, ст. 117); 3. Закон України “Про систему оподаткування”( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України до 7 червня 2001 року № 2515-III) 4. Закон України від 2 жовтня 1992 р. N 2654-XII “Про заставу”(зі змінами та доповненнями Законами України до 21 грудня 2000 р. N 2181-III) 5. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III) 6. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128) 7. Цивільний процесуальний кодекс України.( Із змінами і доповненнями, внесеними до 21 червня 2001 року N 2540-III, ОВУ, 2001 р., N 25 ст. 1149) 8. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 N 01-8/167) 9. Роз’яснення вищого арбітражного суду України, №3, 1998, Юрінком інтер. 10. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності/Під ред. проф. В.І.Семчика. – К.,1998.-С.146 11. Аграрне право України: Практикум / В.З. Янчук, А.М. Статівка, Н.І. Титова та ін.; за ред. В. З. Янчука. - К.Юрінком, 2001. - 256 с. 12. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів. Право України, №3, 1998. 13. Господарське право: Практикум/В.С. Щербина, Г.В Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. - К.Юрінком, 2001. 14. Договорные отношения, возникающие в связи с реализацией сх продукции. Право України №5, 1999, стор.85-88. 15. Право України, №4, 1999-02-21 16. Право України, №6, 2001. 17. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К.Юрінком, 2001. 18. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К.Юрінком, 2001.
 • Проблеми функціонування та напрямки реформ системи врегулювання міждержавних суперечок СОТ

           Розкрито організаційно-правові особливості функціонування системи врегулювання міждержавних суперечок СОТ, досліджено її особливості. Проаналізовано норми Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок і положення інших офіційних документів СОТ. Висвітлено практичний аспект врегулювання суперечок у межах цієї організації. Визначено та детально розглянуто основні інституційні проблеми, що впливають на ефективність функціонування зазначеної системи, а також проблеми у процедурах врегулювання суперечок на стадіях консультацій, третейського розгляду, апеляційного перегляду, нагляду та застосування заходів, які забезпечують виконання рішень щодо певних справ. Досліджено проблеми, взаємопов'язані з застосуванням у СОТ компенсації та репресалій. Проаналізовано процес офіційних переговорів стосовно реформування системи врегулювання суперечок, які тривають у СОТ за участі всіх країн-членів. Розкрито зміст і проведено критичний аналіз основних пропозицій, внесених країнами-членами СОТ під час зазначених переговорів. На підставі аналізу з урахуванням виявлених проблем наведено зауваження та доповнення до цих пропозицій. Запропоновано нове трактування певних пропозицій країн-членів про внесення змін і доповнень до норм Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок. Наведено рекомендації щодо оптимального пакету реформ, які доцільно здійснити з метою вдосконалення системи врегулювання суперечок СОТ. Проаналізовано проблеми, що впливають на можливості України щодо ефективного використання переваг, які надає доступ до системи врегулювання суперечок СОТ. Запропоновано заходи, реалізація яких сприятиме підготовці України до участі у процедурах зазначеної системи.
 • Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992 - 1995 рр.)

           Досліджено проблему врегулювання конфлікту (ВК) у Боснії та Герцеговині у 1992 - 1995 рр. Розглянуто сутність політики США, Великобританії, Франції, Німеччини та Російської Федерації щодо ВК, описано миротворчі операції ООН і НАТО за участю України. Проаналізовано територіально-конституційні форми ВК на підставі децентралізації держави. Показано, що українська держава доклала значних зусиль у процесі ВК в даному регіоні у контексті миротворчих операцій ООН у процесі діяльності національного миротворчого контингенту, запобігши одній з найбільших планових антимусульманських етнічних чисток в анклаві Жепа.
 • Політико – Територіальний устрій Франції

  Вступ 3 Політичний устрій країни 4 Конституція 1958 р. 4 Законодавча влада 5 Виконавча влада.Президент. 5 Уряд. 7 Економічний устрій. 7 Населення 10 Територіальний устрій 11 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • Зайнятість в умовах ринкової економіки

  Вступ 2 1. Поняття та сутність зайнятості та безробіття 3 1.1 Сутність, форми та види зайнятості 3 1.2 Безробіття та його види 6 2. Зайнятість населення в Україні 12 2.1 Зайнятість 12 2.2 Безробіття 18 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні 21 3.1 Стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання в доходів від трудової діяльності 21 3.2 Створення відповідної інфраструктури ринку праці 23 Висновки 32 Література 37 1. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року N 803-XII.//В редакції Закону N 662-IV від 03.04.2003. 2. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році". 3. Демографічна ситуація: сучасні проблеми та перспективи. З послання Президента України до Верховної Ради України 'Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році'. 4. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.- К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999. 5. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. М: Юнити, 2002. - 463 с. 6. Демографічна ситуація - http://www.mlsp.gov.ua/pages.asp?id=221 7. Економіка України: десять років реформ. /За ред. З.Ватаманюка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 8. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100. 9. Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості України - http://www.mlsp.gov.ua/pages.asp?id=76 10. Зайнятість та безробіття за матеріалами щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності - http://www.mlsp.gov.ua/pages.asp?id=75. 11. Злупко С. М., Токарський Т. Б. Україна та Ізраїль: зайнятість і соціальний захист населення. - Львів: Вільна Україна, 1999. 12. Кельдер Т.Л. Економіка праці. -Запоріжжя:ЗДУ, 2001. 13. Кузнєцова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 30-37 14. Ларіонова Л. Д. Реформування пенсійної системи в Україні // Фінанси України. - 1999. - №2. С.94 15. Либанова Э. Бедность в Украине: диагноз поставлен – будем лечить? // Зеркало недели. -2001. -№ 13 (337). 16. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське видавництво, 1998. С.73 17. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - С.26. 18. Матеріали серверу „Населення України” - http://www.gmdh.net/pop/ 19. Матеріали серверу „Всеукраїнський перепис населення 2001” - http://www.ukrcensus.gov.ua/ 20. Мельник В.І. Економіка праці: навчально-методичний посібник. К.:КІБіТ, 1999 р., -41 с. 21. Основні показники діяльності державної служби зайнятості - http://www.mlsp.gov.ua/pages.asp?id=75 22. Офіційний сайт Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua/ 23. Офіційний сайт Міністерства зайнятості та соціальної політики. Адреса - http://www.mlsp.gov.ua/ 24. Социальная помощь безработным / Под общ. ред. И.Д.Зверевой. - К.: Наук. світ, 2001. - 26 с. - (Б-чка соц. роботника/соц. педагога). - (Сер. "Благополучие детей и молодежи: возможности соц. работы"). 25. Тенденції української енономіки / Українсько-Європейський консультаційний центр з питань законодавства, 2001, січень. С.12
 • Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину

           Розгляунто механізм, причини та наслідки масових депортацій населення у першій половині XX ст. Особливу увагу приділено розгляду даних процесів у роки Першої світової війни. Висвітлено масові депортації 1920-х рр., зокрема, стосовно діячів колишніх політичних партій та організацій, національно свідомої української інтелегенції, священнослужителів і віруючих. Доведено, що найбільш масоового характеру набули депортації у кінці 1920-х - на початку 1930-х рр. у період здійснення суцільної колективізації сільського господарства. Висвітлено трагедію народів Криму, що у масовому порядку депортувалися з території півострова. Проаналізовано основні законодавчі та нормативні акти, які сприяли поверненню народів на свою батьківщину, розглянуто шляхи їх адаптації.
 • Правове регулювання міграційних процесів в Україні

           Дисертація присвячена питанням правового регулювання міграційних процесів в Україні. В роботі аналізуються поняття "мігрант", "іноземець", "правовий статус іноземця та особи без громадянства в Україні", "притулок", "депортація за національною ознакою", "правовий статус корінних народів", суть та правова природа міграції, дається її класифікація, робиться комплексне дослідження правових актів, які врегульовують міграційні правовідносини. Розглядається система державних органів влади щодо забезпечення реалізації конституційно-правового статусу мігрантів, пропонуються конкретні пропозиції і рекомендації з питань удосконалення правового регулювання правового статусу мігрантів, у тому числі іноземців та осіб без громадянства в Україні, та підвищення ефективності механізму його реалізації.
 • Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу

  Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / О.С. Каневський; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp. Досліджується принцип розподілу влади у його теоретичному і політико-прикладному аспектах. Застосовується теоретико-методологічний аналіз класичних моделей розподілу влади. Висвітлюються їх загальні та специфічні складові. Аналізується процес розподілу ресурсів політичної діяльності та механізм "стримувань і противаг" у політичних системах Заходу. Розглядається досвід застосування принципу розподілу влади у СНД та основні труднощі формування демократичної політичної системи в Україні.
© 2007-2019