От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Адаптогены в спортивной медицине [Электронный ресурс] / Н. Горчакова // Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 2. — С. 22-36. — рус.

Сокращенное названиеАдаптогены в спортивной медицине
| 1 |


S u m m a r y . Contemporary data concerning pharmacology of adaptogenes

(classification, pharmacokinetics, pharmacodynamics, mechanism of action, side

effects, etc.) have been presented.

Recommendations concerning their usage

in sports medicine as well as in practice

of elite athletes' preparation are made.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36| 1 |
Смотрите также:
 • Психофизиологические аспекты спортивной подготовки женщин

           Розглянуто особливості психофізіологічного стану жінок-спортсменів у різні фази менструального циклу. Наведено аналіз літератури і дані власних досліджень.
 • Стиль руководства и психологический климат спортивной команды

           Обгрунтовано доцільность використання ситуаційної моделі діяльності тренера. Проаналізовано взаємозв'язок між стилем керівництва тренера та станом психологічного клімату спортивної команди.
 • Стилевые особенности саморегуляции спортивной деятельности

           Розглянуто регуляторну основу екстраверсії та нейротизму з точки зору індивідуально-типових способів досягнення мети. Емпіричні дані показали особливості прояву психодинамічних характеристик особи й особливості саморегуляції на різних етапах спортивної діяльності.
 • Структура психологического климата спортивной команды

           Висвітлено результати теоретичного дослідження феномена психологічного клімату спортивної команди. Подано аналіз структурних елементів психологічного клімату й визначено тенденцію процесів взаємовідносин та взаємодії спортсменів, що властиві для сприятливого та несприятливого клімату.
 • Психологические тесты в сети интернет и перспективы их применения в спортивной практике

           Показано можливості Інтернет щодо пошуку психологічних тестів і методичних рекомендацій з їх використання. Розглянуто шляхи застосування психологічних тестів і комп'ютерних програм у спортивній практиці.
 • Проблемы спортивной борьбы: здоровье и нравственность

           Розглянуто проблемні питання здоров'я та моральності в спортивній боротьбі (вільній та греко-римській) за новими правилами змагань та їх впливу на техніко-тактичну підготовленість спортсменів-борців. Звернуто увагу на виконання планів морального, матеріально-технічного забезпечення борців високого рангу, допомоги державних і громадських організацій для постійного спортивного росту.
 • Исследование психической нагрузки в спортивной деятельности

           У контексті особистісно-діяльнісного підходу проаналізовано поняття та особливості психічного навантаження за умов спортивної діяльності. Обгрунтовано методичні положення, що визначають підхід до феномену психічного навантаження, модель співвідношення між компонентами зовнішніх та внутрішніх умов діяльності. Розглянуто основні складові особливості психічного навантаження.
 • Современная трактовка научных исследований потребления шоколада в античной медицине

           Подано аналіз архівних матеріалів, що характеризують історію використання шоколаду (какао) для укріплення здоров'я, починаючи з античного періоду і до наших днів. Показано вплив вживання шоколаду на основні функціональні системи організму, а також у процесі профілактичних та лікувальних процедур за різних захворювань. Рекомендовано використання шоколаду у структурі раціонального харчування як одного з основних факторів здорового способу життя.
 • Экспериментальное обоснование использования высокоинтенсивной магнитотерапии в практике спортивной медицины

           Встановлено вплив високоінтенсивного імпульсного магнітного поля на біохімічні, волюметричні, гематологічні, морфологічні показники у експериментальних тварин. Найбільша терапевтична ефективність у разі набряків та протизапальної дії магнітного поля спостерігалася у групах з напругою 1,1 та 1,4 Тл, що обгрунтовує доцільність використання вказаних параметрів впливу в практиці спортивної медицини.
 • Опыт библиотеки по распространению и использованию информации по медицине и смежным областям

           В настоящее время компьютеры используются почти во всех сферах деятельности человека. Нашли свое место компьютеры и в библиотеках, сделав более приятной повседневную работу сотрудников и обеспечив читателям быстрый и эффективный доступ к информационным источникам библиотеки. Опытом использования новых библиотечно-информационных технологий и компьютерных баз данных по биомедицине делятся авторы статьи.
 • Использование научно-обоснованных средств и методов психорегуляции в спортивной практике подготовки судей по волейболу

           Висвітлено практику підготовки суддів з волейболу, де застосовуються з великим або меншим успіхом різні методи психорегуляції. На відміну від інших методів підготовки арбітрів, психофізичне тренування можна проводити практично в будь-яких умовах, у будь-який час вона є дуже ефективною. Володіння методикою педагогічного й психофізичного тренування стане обов'язковим для кожного судді, незалежно від його стажу й рівня підготовленості.
 • Применение в спортивной деятельности закономерностей развития самоoрганизующихся систем (на примере спортивных игр)

           Розглянуто розвиток системи підвищення абсолютних значень різних показників, збільшення кількості взаємозв'язків між різними показниками, зменшення кількості груп взаємозалежних факторів, зміна взаємовідносин між різними показниками. У структурі підготовленості й розробці методик тренування необхідно враховувати показники структуризації системи. Це є необхідною умовою прогнозу ефективності її діяльності і якісного керування. Для оптимального функціонування системи, що самоорганізується, є можливим знайти спосіб впливу на неї за мінімального подразника й максимального результата.
 • Нанотехнологии и технологии микроэлектроники. Современное состояние и перспективы развития

  План Вступление 3 1. Промышленное освоение нанотехнологий 5 2. Использование нанотехнологий в медицине и бионике 11 3. Проблемы и опасности нанотехнологий 19 Выводы 22 Литература 23
 • Опыт комплексного применения медицинских БД на CD-ROM и традиционных носителях информации в информационном обслуживании ученых

           В докладе освещен опыт работы библиотеки Башкирского медицинского университета с библиографическими зарубежными и российскими БД по медицине. Приводятся данные проведенного анализа потребителей информации (ученых, аспирантов, студентов, практических врачей). Выработаны рекомендации по формированию и рациональному использованию справочно-информационного фонда медицинской библиотеки, включающему в себя традиционные носители информации и машиночитаемые носители (в частности БД CD-ROM). Рассмотрены направления работы библиотеки как важного звена учебного процесса и научной работы университета. В том числе рассматриваются вопросы взаимодействия библиотеки университета с другими организациями.
© 2007-2019