От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Інформаційна медицина та ії місце в системі нетрадиційної медицини / Р.М. Кобилянська, В.Я. Кобилянський // Інформ. та негентроп. терапія. — 1999. — N 1. — С. 55-57. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Сокращенное названиеІнформаційна медицина та ії місце в системі нетрадиційної медицини

Інформаційна медицина та її місце в системі нетрадиційної медицини.


Кобилянська Р.М., Кобилянський В.Я.

НДІ Інформотерапії, ЛДЦ “Інфатеп - Плюс”, м. Коломия.


Искусство врача меняется соответственно

эпохе и развитию общества.

Стояновский Д.Н.


Двадцяте століття ввійде в історію медицини як епоха бурхливого розвитку медицини. Найсучасніші досягнення
науки і техніки сприяли впровадженню передових технологій в теорію і практику медицини. Кожна терапевтична
галузь практичної медицини розвивається по двох напрямах: вдосконалення методів інструментальної та
лабораторної діагностики (комп’ютерна томографія, радіоізотопна діагностика, дослідження методом
ядерно-магнітного резонансу та ін.) і синтез нових сильнодіючих фармакологічних препаратів. Медицина кінця
другого тисячоліття - це значні успіхи в медикаментозному та хірургічному лікуванні багатьох, іноді навіть
смертельних захворювань, це переможені епідемії. Але, як це не звучить парадоксально, людство не робиться
здоровішим, кількість хворих людей з кожним роком зростає, особливо судинними, імунними, онкологічними,
психічними, ендокринними захворюваннями. При лікуванні пацієнтів із серйозною патологією алопатичні засоби
неодноразово доводили свою ефективність, і було б нерозумно це заперечувати. Але беззаперечним фактом є і те,
що фармакологічий достаток породжує свої проблеми в медицині. Алергізація населення, побічна дія
фармакологічних препаратів приводить до зростання кількості хворих на медикаментозні захворювання.
Суспільство старіє. Старіє цивілізація і збільшується тривалість життя людини. Збільшується кількість
геронтологічних захворювань. В структурі захворювань починає переважати хронічна патологія, та патологія
генетично зумовлена. По причині ослабленого імунітету (в першу чергу нездоровою екологією) та неправильного
використання медикаментів, все частіше ми маємо справу із первинно хронічною патологією та атипово
перебігаючими захворюваннями. Це заставляє робити певну переоцінку у підході до вирішенні проблеми
збереження здоров’я, профілактики захворювань та лікування. Відроджується інтерес до відомих раніше способів
діагностики та лікування, але вже на якісно новому рівні знань, робляться спроби по новому переосмислити і
пояснити методи лікування, які з різних причин історично не узаконилися в ортодоксальній медицині. Маємо на
увазі акупунктуру, іридодіагностику, гомеопатію. Створюються неординарні медичні технології, забезпечені
чіткою сучасною теоретичною базою та найновішим технічним обладнанням, які вже встигли добитися певних успіхів
в практичному використанні. Розібратися в масі поступаючої інформації практичному лікареві заважає
неузгодженість в термінології.

На ІV конференції з інформотерапії вказувалося на необхідності створення сучасної наукової термінології [9].
В зв’язку із цим хочемо чітко визначити місце інформотерапії та мікрогенераторної інформотерапії в структурі
сучасної медичної науки.

З 1993 року на Україні, згідно рекомендацій Першої української конференції з народної та нетрадиційної
медицини, яка проходила в Полтаві [6,7] , користуються слідуючими поняттями:

1.Медицина.

Під медициною розуміють всяку діяльність людини, направлену на збереження здоров’я, на запобігання
захворювань та боротьбу із захворюваннями.

Медицина, як галузь практичної діяльності, поділяється на офіційну та неофіційну.

2. Офіційна медицина - це всі медичні методи, регламентовані та затверджені урядовими структурами, державою.

3. Неофіційна медицина. До неофіційної медицини відносять всі методи, які не затверджені урядовими органами,
не прийняті на озброєння структурами офіційної медицини. В неофіційній медицині розрізняють народну медицину
(або традиційну) та нетрадиційну.

4. Народна медицина. Згідно визначення експертів ВОЗ під народною медициною розуміють суму всіх знань, та
практичних методів (як таких, що можна пояснити, так і тих, що пояснити неможливо), які застосовуються для
діагностики, профілактики та ліквідації порушень фізичної, психічної та соціальної рівноваги і спираються
виключно на практичний досвід і спостереження, що передаються від покоління в покоління, як в усній, так і в
письмовій формі. Діапазон методів народної медицини досить широкий - від простих домашніх способів до таких
складних елементів східної медицини як чжень-цзю терапія чи пульсова діагностика.

5. Нетрадиційна медицина. Термін “нетрадиційна медицина” охоплює методи неофіційної медицини, які мають свого
автора.

Це гомеопатія (основоположник Самуїл Ганеман), іридодіагностика (Ігнац Пекцелі). Відносність такого підходу
очевидна, так як не завжди можна чітко провести межу між народною та нетрадиційною медициною, офіційною та
неофіційною. По - перше, колись і офіційна або світська (на Заході за нею закріплений термін ортодоксальна)
медицина вийшла із народної. А по - друге, багато медичних способів лікування та діагностики використовуються
як в офіційній, так і в неофіційній медицині (прикладом може бути фітотерапія) або в традиційній та
нетрадиційній. Іридодіагностика - це нетрадиційна медицина (основоположник І.Пекцелі), але виявляється, що ще
жерці в Єгипті за часів Тутанхамона діагностували по райдужці. Лікування піском - метод традиційної медицини.
Але псаматотерапія по методу професора Ледрі (Університет Трієсту) - лікування морським піском - це
нетрадиційна терапія.

Саме до нетрадиційної медицини відноситься і інформаційна терапія, основні положення якої (визначення,
сутність, межі застосування) викладені Скрипнюком З.Д. (1989, 1994) [8,9 ].

Інформаційна медицина - розділ медицини, який вивчає вплив інформації на фізіологічні та патологічні
біохімічні і біофізичні процеси в організмі людини, процеси поступлення, кодування, збереження, декодування
та використання інформації, розробляє методи лікувального та профілактичного застосування інформації. До
методів лікування, в яких основним лікувальним фактором виступає інформація можна віднести Мора-терапію,
адаптивну біорезонансну терапію, мультирезонансну терапію, (екзогенну енергоінформаційну терапію) [1,2] КВЧ
(МРТ) терапію, інформаційно-хвильову терапію [3], мікрогенераторну інформотерапію [8,9,10,11,12]. Але ми
повинні погодитися, що інформаційна компонента, як один із діючих факторів, в тій чи іншій мірі присутня у
всіх лікувальних методиках.

Офіційна та неофіційна медицина не повинні існувати як два паралельні світи, тим більше не повинно бути між
ними протистояння. Навпаки, слід об’єднати зусилля, знання, досвід у ім’я найзавітнішої мрії людства -
тривалого життя в умовах здоров’я.

Це завдання покликана здійснити інтегративна медицина. Інтегративна медицина - це динамічна наукомістка
багатокомпонентна технологічна система, основним завданням якої є збереження та відновлення (у випадку
втрати) цілісного здоров’я людини, а також профілактика, багаторівнева діагностика та лікування захворювань.
Інтегративна медицина виникла на стику сучасних медичних та природничих наук, народної та нетрадиційної
медицини, найновіших комп’ютерних технологій [14,15,16].

Інтегративна медицина - єдино правильний шлях розвитку медицини. Рівні інтеграції: медицина офіційна і
неофіційна, медицина традиційна і нетрадиційна. Найбільш вдалі приклади це: електроакупунктурні методики
(особливо - електропунктурна діагностика і терапія по методу Р.Фолля), фітоінформотерапія [4,5].

Інтегративна медицина, згідно Доктрини інтегративної медицини [15], включає:.

1.Інтегративну діагностику: вияснення скарг, збір анамнестичних даних згідно канонів західної і східної
медицини, дослідження базових факторів здоров’я, фізикальні методи обстеження, інтелектуальне та
психоемоціональне тестування, обстеження по методу Р.Фолля (у нашому випадку - це інформодіагностика),
по-глиблене обстеження з використанням сучасних інструментальних та лабораторних методів. Результатом має
бути формулювання системно-функціонального та морфо-функціонального діагнозу.

2.Інтегративну терапію під якою розуміють виконання одночасно чи послідовно лікувальних заходів з
обов’язковим тестуванням лікувальних чинників ще на етапі діагностики.

3.Інтегративну профілактику, завдання якої - диспансеризація та моніторинг динаміки основних показників
здоров’я.

В напрямі інтеграції медичних галузей працюють структури: Міжнародна Академія Інтегративної Медицини,
Українська асоціація народної медицини, Бастерський університет в Сіетлі та інші.

Далі постає завдання єдиної специфічної інформотерапевтичної термінології з чітким визначенням понять, якими

Смотрите также:
 • Корекція м'язового тонусу засобами нетрадиційної медицини в пізній резидуальній стадії дитячого церебрального паралічу

           Представлено порівняльну характеристику результатів використання традиційних засобів фізичної реабілітації та програми реабілітації, доповненою юмейхо-терапією за дитячих церебральних паралічів на пізній резидуальній стадії.
 • Традиційна народна медицина українців Південної Слобожанщини: історія розвитку, сучасний стан, регіональна специфіка

           Висвітлено розвиток народної медицини українців Південної Слобожанщини, акцентовано увагу на її регіональних особливостях. З використанням матеріалів етнографічних експедицій проаналізовано сучасний стан та окреслено тенденції розвитку етномедицини краю. Відзначено вплив на етномедицину краю наукової медицини, підкреслено її залежність від рівня соціально-економічного розвитку суспільства.
 • Кава в житті людини з точки зору хімії і медицини

  ПЛАН 1. Загальні відомості про каву. 2. Історія кави. 3. Кава і медицина
 • Економіка країн Бенілюксу та її місце в світовому господарстві та ЄС

  Вступ. Розвиток економіки країн Бенілюксу. Розділ І. Особливості економічного розвитку Бельгії. 1. Коротка інформаційна довідка про країну. 2. Економіка Бельгії. Розділ ІІ. Соціально-економічний розвиток Нідерландів. 1. Нідерланди. Коротка інформаційна довідка. 2. Економіка Нідерландів. Розділ ІІІ. Специфіка економіки Люксембурга. 1. Коротка інформаційна довідка. 2. Економіка Люксембургу. 3. Реєстрація компаній в Люксембурзі. Заключення. Список використаної літератури.
 • Курсова робота на тему: «Економіка країн Бенілюксу та її місце в світовому господарстві та ЄС»

  План. Вступ. Розвиток економіки країн Бенілюксу. Розділ І. Особливості економічного розвитку Бельгії. 1. Коротка інформаційна довідка про країну. 2. Економіка Бельгії. Розділ ІІ. Соціально-економічний розвиток Нідерландів. 1. Нідерланди. Коротка інформаційна довідка. 2. Економіка Нідерландів. Розділ ІІІ. Специфіка економіки Люксембурга. 1. Коротка інформаційна довідка. 2. Економіка Люксембургу. 3. Реєстрація компаній в Люксембурзі. Розділ ІV. Місце економіки країн Бенілюксу в господарстві ЄС. Заключення. Список використаної літератури.
 • Судова медицина

  План 1. Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності. 2. Судово-медична експертиза транспортної травми зіткнення автомобіля з пішоходом. 3. Сучасний стан судово-медичної експертизи крові та її слідів.
 • Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров'я дітей Харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини

           Одержано дані, з використанням яких визначено динаміку стану здоров'я дітей Харківщини за період впровадження сімейної медицини. З'ясовано фактори, які на нього впливають. Вивчено динаміку доступності первинної медико-санітарної допомоги дітям за період впровадження сімейної медицини. Досліджено питання стосовно диспансеризації дітей у закладах сімейної медицини різних типів у порівнянні з контрольною групою. Вивчено ставлення населення та медичних працівників до найбільш актуальних питань сімейної медицини. Розроблено методичні рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей за умов діяльності лікаря у контексті загальна практика - сімейна медицина, а також нові підходи до підготовки та перепідготовки сімейних лікарів з питань педіатрії в учбово-методичному центрі ХМАПО.
 • Глобальна інформаційна система Інтернет

  1. Загальні відомості про мережу Інтернет 3 2. Засоби отримання інформації в системі Інтернет. Пошук в Інтернет 5 3. Проблеми пошуку інформації в мережі Інтернет і їх розв’язання 11 Література 14
 • Місце курсу економічної історії у системі економічної освіти

  Зміст 1.Місце курсу історії економічної науки у системі економічної освіти…………3 2.Сісмонді – теоретик дрібної буржуазії…………………………………………..5 3.Місце марксизму у сучасній економічній думці…………………………….….7 4.Економічна політика кейнсіанства………………………………………………9 5.Суть соціал-реформізму…………………………………………………………11
 • Технологія кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини

           Науково обгрунтовано доцільність застосування нетрадиційної сировини (відходів переробки шавлії, кропу, м'яти, ісопу, лофанту) як компонентів для виробництва кормових домішок і комбікормів. Визначено технологічні властивості та хімічний склад відходів переробки зазнчених ефіроолійних культур. Встановлено зміни вмісту антипоживних речовин у процесі екструзійної обробки нативного насіння сої. Показано доцільність виробництва екструдованих кормових сумішей на основі зернової сировини (ячменю, кукурудзи, пшениці) та насіння сої. Досліджено вплив екструзійної обробки на технологічні властивості та хімічний склад кормових зернових сумішей. Запропоновано технологію виробництва кормових домішок з використанням нетрадиційної сировини: відходів переробки шавлії, кропу, м'яти, ісопу, лофанту. Вивчено зміни якості екструдованих кормових сумішей у процесі зберігання. Розроблено нормативно-технічну документацію на одержану екструдовану кормосуміш. Розраховано очікуваний економічний ефект від використання нових рецептів комбікормів з введенням до їх складу екструдованих кормових сумішей.
 • Сутність та місце ПДВ в системі непрямих податків

  1.Сутність та місце ПДВ в системі непрямих податків. 3 1.1.Бібліографія теми. 3 1.2.Теорія податків як економічне явище. 16 1.3.Економічна природа прямих і непрямих податків. 25 1.4.Становлення ПДВ на Україні. 35
 • Відносини власності та їх місце в економічній системі суспільства

  Вступ / Розділ 1. Власність як економічна категорія / Розділ 2. Роздержавлення як основа формування ринкової економіки / Розділ 3. Відносини власності в економічній системі сучасної України: їх місце та шляхи покращення / Висновки / Список використаної літератури (робота виконана у повному обэмы, просто шрифтом 10)
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

  ЗМІСТ стр. ВСТУП С. 3 РОЗДІЛ І. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ С. 4 РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНА ЗБРОЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ С. 7 2.1. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ С. 7 2.2. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗБРОЇ С. 9 РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ С. 14 3.1. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВИ С. 14 3.2. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА І ЗМІ С. 16 3.3. ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА С. 18 РОЗДІЛ IV. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЧИ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА? С. 19 4.1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ С. 22 4.2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Й ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА С. 24 РОЗДІЛ V. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С. 26 5.1. КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ С. 26 5.2. РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ С. 27 5.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ в ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ С. 28 ВИСНОВОК С. 36 ЛІТЕРАТУРА С. 39
 • Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості

           Досліджено актуальні проблеми формування інформаційних потоків в інформаційній системі бухгалерського обліку, їх форматування та використання для розробки проектів управлінських рішень, прийняття та подальшого аналізу їх ефективності у процесі практичної реалізації на рівні господарюючих суб'єктів. На підставі критичного аналізу й узагальнення технічних, технологічних і організаційних особливостей виробництв харчової промисловості визначено місце та роль інформаційної системи бухгалтерського обліку, її функцію, мету та завдання. Охарактеризовано організаційні передумови її проектування на підприємстві. Запропоновано методику побудови алгоритмів збору, опрацювання та представлення даних бухгалтерського обліку в інформаційній системі й описано її роботу в автоматичному режимі. Проаналізовано питання побудови інформаційних моделей підготовки проектів управлінських рішень, їх прийняття та застосування за цього методів інтелектуального аналізу даних.
© 2007-2018