От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві / А. Ілінг // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 43-53. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.

Сокращенное названиеПовернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві

Алла Ілінг

Київський музей російського мистецтва

Україна, Київ

ПОВЕРНУТЕ ІМ’Я - О.ГАНСЕН: ДО ІСТОРІЇ ПРИВАТНОГО ЗБИРАННЯ В КИЄВІ

Стаття присвячена видатному київському колекціонеру О.Гансену, зібрання якого налічувало більше 2000 творів
живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та більше ніж півтори тисячі книг. В ньому знаходилися
твори західноєвропейських, українських, російських та польських митців.

Колекція, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, книга.

Илинг А. Возвращённое имя - О.Гансен: К истории частных собраний в Киеве. Статья посвящена выдающемуся
киевскому коллекционеру О.Гансену, собрание которого насчитывало более 2000 произведений живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства и более полторы тысячи книг. В нём находились произведения
западноевропейских, украинских, русских и польских художников.

Коллекция, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, книга.

Iling A. The name returned - O. Gansen: To the history of private collections in Kyiv. The article is
dedicated to the outstanding Kyiv collector O.Gansen. His collection contains more than 2000 works of
painting, graphic and decorative applied arts, more than 1500 books. There were works of Western-European,
Ukrainian, Russian and Polish artists in it.

Сollection, painting, graphic arts, decorative applied arts, book


Останнім часом усе більший інтерес дослідників викликає історія музейних колекцій, історія побутування
пам'ятників і, звичайно, історія приватного збирання, що на сьогоднішній день тільки починає складатися з
окремих імен і зібрань .

Ми намагаємося хоча б умоглядно відновити склад розсіяних часом колекцій Києва і повернути їм втрачені
імена.

Знані київські збирачі та їх колекції широко відомі - це родини Терещенків, Ханенків[1]. .Але й сьогодні,
проте, залишаються імена, забуті в силу тих чи інших причин. Причому мова йде не про другорядних збирачів, а
про особистості, що відіграли значну роль в історії вітчизняного колекціонування. До їхнього числа можна на
повній підставі віднести київського збирача Оскара-Германа Германовича Гансена, ім'я якого довгий час було в
забутті, незважаючи на те, що його колекція (частинами) органічно увійшла у відомі музейні зібрання України:
Національний музей історії України, Національний художній музей України, Київський музей російського
мистецтва, Державний музей українського народного декоративного мистецтва України, Музей мистецтв імені Б. і
В.Ханенків, Сумський художній музей, Одеський музей західного і східного мистецтва.

У літературі, присвяченій музейним колекціям України, їх формуванню, а також діяльності збирачів-меценатів
ім'я О.Гансена іноді лише згадується [2]. . У пропонованій публікації вперше наводяться біографічні
відомості, повне ім'я О.Гансена; склад його зібрання.

На жаль, ми мало знаємо про Гансена-людину. Відомі його батько - Герман Гансович, а також два брати - Карл
(лікар) і Герман. Вони володіли на загальних правах власності будинком у Петрограді по Невскому проспекту, №
26-16 і Малой Конюшенной вулиці (був проданий у 1916 р.). У цьому будинку знаходилися квартири Оскара і
Германа Гансенів.

У м.Сумах проживала мати О.Гансена (у власному будинку), можливо, зі своєю сестрою (?) Оленою Августівною
Сумовською, вдовою інженера шляхів сполучення. З нею Гансена зв'язували не тільки родинні, але й ділові
стосунки - вона була директором-розпорядником правління Товариства Велико-Бобрикського цукробурякового
заводу.

З 1907 по 1909 р. Гансен - член ревізійної комісії, а з 1909-го - директор правління Товариства
Бєлгород-Сумської залізниці. Одночасно він виконував обов'язки директора правління Велико-Бобрикського
цукробурякового заводу, для якого в 1915 р. купив у повну власність цукроварню при селі Рубіжне Харківської
губернії.

О.Гансен був приписаний до петроградського купецтва та стояв на обліку в державному ополченні по першому
розряду.

У грудні 1914 р. призивався на дійсну військову службу і був від неї звільнений - як директор правління
Товариства Бєлгород-Сумської залізниці. З обов'язку служби бував у Сумах, Бєлгороді й с.Великому Бобрику
Сумського повіту Харківської губернії.

Оскар Гансен - потомствений почесний громадянин, дійсний член Товариства домовласників м.Києва і його
передмість (володів будинками та земельними ділянками в Києві - по Виноградній, 18; Столипінській, 35;
Фундуклеївській, 68; 3-їй дачній лінії, [4]). Проживав у Києві за адресою Велика Підвальна, 14а, кв.5.

Гансен займався благодійною діяльністю: у 1915 р. у Сумському шпиталі Червоного хреста утримував ліжка свого
імені; фінансував польську друкарню в Києві (Хрещатик, 38). Виступав як меценат: у 1911 р. передав у дарунок
Львівському міському промисловому музею твір декоративно-прикладного мистецтва - дерев'яну скриню ХУІ
століття, декоровану алегоричними й орнаментальними мотивами. Директор музею в листі-подяці завіряв Гансена,
що цей витвір мистецтва перебуватиме в постійній експозиції, і на етикетці буде зазначене ім'я дарувальника.
Відомо його листування і з цим музеєм: обговорювалися питання поповнення музейного зібрання і можливості
придбання експонатів для музею О.Гансеном [3].

Поляк за походженням, Оскар Гансен належав до торговельно-промислових кіл, кращі представники яких починають у
II половині ХІХ ст. активну збиральницьку й меценатську діяльність. З одного боку, це було надійним
розміщенням капіталу, а з другого боку - своєрідною пристрастю, любов'ю до мистецтва, природним хистом
розпізнавати справжнє та цінне. Підтвердженням цьому є колекція Гансена, яка , збиралася упродовж багатьох
років у Петербурзі, Києві, Москві й, можливо, Польщі.

На щастя, ми досить багато знаємо про колекцію Гансена. Збереглися “Альбом світлин інтер'єрів будинку
О.Г.Гансена (Київ. 1914), “Альбом світлин зібрання О.Гансена (Київ, 1915); описи колекції по кімнатах і
вітринах 1920 р. і 1921 р. (практично “сліпі” - стосовно творів декоративно-прикладного мистецтва) [4]. . І
ми у змозі , деякою мірою реконструювати основну частину його колекції.

Зібрання О.Гансена свідчить про його прагнення створити цілісний образ часу: він доповнював живопис сучасними
йому графікою, скульптурою, меблями, “художнім предметом” (порцеляна, фаянс, майоліка, скло), тканинами і
навіть зброєю, мундирами, орденами й медалями, мініатюрою, виробами з бісеру, бронзою.

Приголомшує розмах діяльності невтомного збирача, його захопленість старовиною у всіляких її проявах.

Без сумніву, колекція Гансена була зібрана завдяки знанням, смаку, чуттю й удачі її власника. Експонати
охоплювали тривалий період історії європейського мистецтва і мали явно музейний характер. Саме такий “музейний
підхід” до колекціонування диктував поліфонізм і всеосяжність. Адже музей у розумінні Гансена - підсумок всіх
історичних епох і стилів, що характерно для розуміння історії людьми ХХ століття. І це дуже показово, тому що
О.Гансен як колекціонер цілком і повністю належав до плеяди молодих збирачів нового типу, що згуртувалися
навколо часописів “Мир искусства” і “Старые годы”. Звідси пильна увага насамперед, до творів графіки
(особливо до різних технік гравюри) і декоративно-прикладного мистецтва; інтерес до предметного середовища,
відтворення узагальнено-художнього образу часу.

Але слід особливо підкреслити, що його уподобання були пов'язані насамперед із прикладним мистецтвом. І
завдяки таким збирачам, як Гансен, на початку ХХ ст. предмети декоративно-прикладного мистецтва перетворюються
у твори мистецтва, гідні колекціонування поряд з живописом і графікою. Починається їх наукове вивчення як
повноцінних, самодостатніх творів, а не як ужиткових витворів. Фахівці складають каталоги, систематизують
зібраний матеріал [5]. .У зібранні Гансена раритети прикладного мистецтва сусідили з рядовими пам'ятниками
побутової культури.

Він володів кращою в Росії колекцією фаянсу Києво-Межигірської імператорської фабрики, що з вичерпною повнотою
дозволяла простежити історію розвитку цього керамічного центра [6]. .Зібрання Гансена було добре відомо
фахівцям, що багато писали про декоративно-прикладне мистецтво. Так, М.Ротштейн на окремому відбитку своєї
статті “Фаянс заводу Поскочина” (надрукована у часописі “Старые годы” [7].) написав: “Г. Оскару Гансену,
собравшему прекрасную коллекцию фаянса Киево-Межигорского завода, от автора этой заметки на память. 9 августа
1911. Красное Село”.

У нього було велике та цінне зібрання російської, української та західноєвропейської порцеляни, представлене
виробами Імператорського порцелянового заводу так званого “виноградівського” періоду, заводів Гарднера,
Попова, Миклашевського, Барановки, Корца, Белотіна, Городниці, Неборова, рідкими виробами фабрик Бельведер і

Смотрите также:
 • Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.)

           Вперше комплексно досліджено джерела з історії видавничої діяльності у Києві у 1907 - 1914 рр. видатного українського історика, громадсько-політичного діяча та видавця М.Грушевського. Розглянуто діловодні документи офіційних органів влади, матеріали преси та джерела особового походження. Виділено основні теми та сюжети даних джерел, зокрема, перенесення літературно-наукового часопису ЛНВ зі Львова до Києва у 1907 р., видавничі проблеми, пов'язані з виходом у світ ЛНВ "Села" та "Засіву", роль М.Грушевського як редактора та фактичного видавця цих часописів, його стосунки з провідними українськими літераторами та публіцистами, спілкування з передплатниками та читачами цих видань.
 • Секція мистецтв українського наукового товариства в Києві

           Досліджено протоколи засідань Секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві за 1921 р. - унікальні матеріали, завдяки яким охарактеризовано спільну працю відомих науковців-мистецтвознавців у складний період вітчизняної історії.
 • Правове становище приватного підсобного господарства.

  1. Поняття приватного підсобного господарства. 2. Порядок формування приватного підсобного господарства. 3. Земельні правовідносини приватного підсобного господарства.
 • Аналіз дислокації АЗС в місті Києві

           Проаналізовано розташування АЗС в м. Києві й оцінено відповідність діючих об'єктів містобудівним, протипожежним і санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Розвиток приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти становлення і розвитку приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні. Визначено об'єктивну необхідність і закономірності розвитку приватного підприємництва за умов ринкових перетворень, розкрито його економічну сутність, а також загальні та специфічні ознаки. З'ясовано місце та роль приватного підприємництва у ринковій економіці. Проаналізовано стан розвитку приватного підприємництва та зазначено фактори, що негативно впливають на процес його становлення та функціонування. Запропоновано схему взаємодії органів місцевої влади та приватного підприємництва. Доведено необхідність та визначено напрямки державного регулювання даного сектору економіки і механізм підтримки приватного підприємництва за сучасних умов.
 • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРИВАТНОГО ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА

  Вступ 3 1. Поняття приватного підсобного господарства 4 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві 8 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві 16 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства 22 Висновок 30 Список використаних джерел та літератури. 32
 • Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України XIX - початку ХХ ст.

           Проведено системне дослідження теоретичних концепцій вітчизняних науковців XIX - початку XX ст. щодо розмежування приватного та публічного права. Розкрито зміст поняття "правова думка України", висвітлено взаємозв'язки українських і західноєвропейських учених щодо вирішення проблеми розмежування приватного та публічного права. Здійснено умовний поділ процесу дослідження приватного та публічного права на три періоди: перша половина XIX ст.; друга половина XIX ст. - 1917 р.; 1920-ті рр. Встановлено критерії розмежування приватного та публічного права, показано їх значення для сучасної правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку. 1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину.
 • Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики

           Досліджено особливості формування приватного сектора за умов перехідної економіки України як основної умови створення соціально-орієнтованої ринкової економіки на базі інституціонального підходу. Розроблено новий напрям у вітчизняній економічній науці - "Інституціональну теорію приватного сектора". Проаналізовано феномен приватного сектора сучасної економіки. Визначено основні проблеми та перспективні напрямки його розвитку в Україні.
 • Сезонна програма комбайна і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових

           Розглянуто питання узгодження взаємодії між підприємствами технологічного сервісу та господарствами, що обслуговуються на підставі визначення оптимальної сезонної програми централізованого збирання ранніх зернових окремим комбайном. Розроблено нові методи, моделі та методики, які уможливлюють розкриття сукупної дії на ефективність збирання агротехнічних, організаційних, природно-виробничих і кліматичних чинників, їх ймовірного характеру. Проаналізовано та узагальнено результати виробничих і машинних експериментів. Оптимізовано сезонну площу комбайна Домінатор "МЕГА - 208" для відомої структури програми збирання зернових за умов Львівщини з урахуванням ризику.
 • К/р з римського приватного права

  1. Особи в римському приватному праві 3 2. Поняття та кваліфікація договорів 6 3. Історія виникнення та розвитку спадкового права 8 Література: 13
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку.
 • Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла

           Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).
 • Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування реалізації державного регулювання приватного сектору в охороні здоров'я України на регіональному рівні. На підставі системного підходу досліджено стан приватного сектору даної галузі, його функціонування та розвиток за ринкових умов, державне регулювання цієї сфери у період запровадження Україною європейських стандартів щодо надання медичної допомоги. Проаналізовано організаційно-правові форми та процесуальні аспекти державного регулювання розвитку приватного сектору у зазначеній галузі на регіональному рівні. Запропоновано шляхи вдосконалення державного управління системою й організаційно-правовими формами підготовки молодших медичних спеціалістів як важливої складової регулювання розвитку приватного сектору в охороні здоров'я України.
© 2007-2018