От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві / А. Ілінг // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 43-53. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.

Сокращенное названиеПовернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві

Прушков; Мейсена, Севра, Берліна, Копенгагена. Він придбав на Імператорському порцеляновому заводі популярну
на рубежі століть серію фігур “Народи Росії”, виконану за моделями П.Каменського [8]..

У його колекції був знаменитий “Бібліофіл” [9] заводу Миклашевського, і саме Гансен уперше під такою назвою,
що ввійшла потім в історію мистецтва, експонував його на виставці в 1915 р.

Він володів цікавими зразками майоліки: Італії (ХУ-ХУI ст.), Росії (Гжель, ХУШ ст.), фаянсу ХУП-ХIХ ст.
(Голландія, Англія, Франція), зібрав велику колекцію скла ХУП- ХIХ ст. (українського, російського і
польського виробництва) [10]. .Меблі були представлені знаними виробами данцигських майстрів ХУП ст. Колекція
включала зразки тканин, серед яких виділялися золототкані та шовкові, так звані “слуцькі” пояси [11]. ;
“бісерного” рукоділля; “церковного начиння”, мініатюрного портрета.

Проте Гансен постійно поповнював свою колекцію творами живопису, графіки і скульптури, створеними майстрами
різних країн і художніх шкіл у різні історичні періоди. Він мав твори видатних художників - перелік тільки
деяких імен підтверджує найвищий художній рівень зібрання. У західноєвропейській частині колекції були гравюри
А.Дюрера (“Св.Хома”, “Св.Павло”, “Мадонна”, “Христос у Гефсиманськом саду”), офорти Рембрандта (“Христос і
Самаритянка”, “Євреї в синагозі”, “Відродження Лазаря”), гравюри англійських художників (Д.Уокера, Т.Райта,
С.Тейлора, К.Тернера), картини С.Конинка (“Пейзаж”), Я.ван Гойена (“Пейзаж”), Я.Фейта, Ж.Верне (“Рибалки з
неводом”). Серед скульптурних творів виділялося мармурове погруддя імператриці Марії Федорівни роботи
Б.Торвальдсена [12].. Російський розділ складали живописні та графічні твори Ф.Рокотова (“Портрет”), П.Ротарі
(“Портрет невідомої” [13]), Г.Сердюкова (“Портрет невідомої”. 1774 [14]), І.Лампі (“Портрет імператриці Марії
Федорівни”), В.Боровиковського (“Портрет імператора Павла І [15].), П.Федотова (“Портрет військового”,
“Жіночий портрет” [16]), І.Айвазовського (“Буря на морі”), О.Саврасова (“Сплавна ріка”. 1868), О.Харламова
(“Причісування”. 1913), А.Васнецова (“Осіннє лисття”. 1908), М.Неврева (“Дід Василь”. 1858 [17]), В.Сєрова
(“Портрет княжни Волконської”), І.Левітана (пейзажі), М.Нестерова (“Голова старого”, пейзажі [18]),К. Юона, А.
Рилова, картина маловідомого художника М.Рославлєва (“Дівчина за шитвом”. 1853 [19]), Сем.Щедріна (“Пейзаж”,
сепія), І.Крамського (“Портрет художника П.Мартиновича”. 1876 [20]), велика колекція гравюр [21]. В окрему
групу можна виділити твори українських художників та мистців, зв'язаних з Україною (багато хто з них жив та
працював у Києві): К.Трутовський, В.Орловський, М.Бурачек, М.Пимоненко, О.Мурашко, Т.Дворніков, А.Маневич,
Г.Нарбут, Ф.Шаврин, М. Яровий,Г.Крюгер-Прахова, С.Світославський, С.Виноградов, Е.Вжещ, В. Котарбинський
[22].

Великий розділ колекції складали твори польського мистецтва, польської зброї, військових мундирів, орденів і
медалей польської армії. Гансен купував як окремі твори, так і цілі колекції. Відомо, що в Москві у капітана
Б.Киносевича (Садовники, 62) він купив велику колекцію польської зброї, мундирів, орденів (була оцінена в 6
тис. карбованців). Польська частина колекції відрізнялася найбільшою повнотою і давала можливість простежити
основні етапи розвитку мистецтва в цій країні. У зібранні Гансена були живописні та графічні твори
найвідоміших художників Польщі: Ж.Олешкевича (“Портрет Игнеса де Гельда”. 1816), М.Залеського (“Вид Варшави”
[23]), А.Піотровського, Т.Павловського, Л.Вичулковського, Ю.Коссака, Ф.Рушица, Я.Станіславського (близько 100
творів), Ф.Костшевського, Т.Аксентовича, С.Филипкевича, Ю.Фалата, З.Розвадовського, Г.Пілатті; колекція
малюнків О.Орловського [24].

Багато творів для своєї колекції Оскар Гансен купував безпосередньо у художників. Для цього були потрібні не
тільки грунтовні знання, а ще й природні здібності - чуття, смак. І він вважав, що кращою школою стане
спілкування із сучасними художниками, відвідування їхніх майстерень. Він був особисто знайомий із
С.І.Світославським, Я.Станіславським, Е.К.Вжещем, М.В.Нестеровим, В.О.Котарбинським, Г.І.Нарбутом; знаними
фахівцями-мистецтвознавцями Г.К.Лукомським, М.О.Макаренком, Ф.Л.Ернстом, Д.М.Щербаківським, колекціонерами
Б.І.Ханенком, О.Н.Терещенко.

У зібранні Гансена були унікальні пам“ятки масонства: масонські знаки, ритуальні предмети та ордени, що
загалом близько 100 експонатів. Серед них були відзнаки Великої правлячої ложі “Астрея”, ложі “Олександра
Добродійності до коронованого Пелікана”. Подібні матеріали рідкісні для приватних колекцій [25].

Особливо слід відзначити книжкове зібрання Гансена, що доповнювало художню колекцію. У його бібліотеці було
дійсно чимало раритетів- одне з перших видань Вольтера [26], “Софієвка” С.Трембецького [27], піднесена
імператору Олександрові І , а також добірка книг і періодичних видань по мистецтву, підібраних зі знанням
справи; архівні документи.

Своїй всеохоплюючій пристрасті Гансен віддавав час дозвілля і займався не тільки пошуками унікальних творів,
але і їх вивченням, систематизацією - він виступав як учений-мистецтвознавець . Відома його дослідницька
робота “Межигірські клейма”, надрукована в 1911 р. у часописі “Искусство, живопись, графика и художественная
печать” [28]. Це був перший марочник фаянсу Києво-Межигірської імператорської фабрики.

Гансен брав активну участь у виставочній діяльності. Був експонентом і одним з організаторів значної і дуже
цікавої виставки: “На користь київського відділу Товариства допомоги бідним сімействам поляків, що беруть
участь у війні, і польському населенню, що бідує, постраждалому від воєнних дій”, улаштованою весною 1915 р. з
ініціативи київського відділу Петроградського товариства допомоги полякам - жертвам війни. І не випадково така
акція була проведена саме в Києві. У цей час він стає важливим центром “польської суспільної, культурної і
ділової активності” [29].. Виставка майже повністю була складена з приватних київських колекцій. Вона
супроводжувалася ілюстрованим каталогом [30], у якому зазначалося, що колекція Гансена стала “головною базою
виставки”. Виставочні розділи кераміки, меблів, скла, тканин і гравюр практично складалися з творів його
колекції.

Гансен був членом комітету виставки, займався її організацією, виконував “чорну роботу”, “усю художню частину
виставки взяв на себе”. Завдяки цій виставці київська громадськість уперше познайомилася з творами польського
мистецтва з приватних зібрань Києва.

Про ставлення Гансена до різних частин своєї колекції свідчить страховий поліс на період 1915-1916 рр.
(страхове товариство “Саламандра”), у якому він страхує “меблі й різне інше майно, бронзові, мармурові та інші
речі , польські ордена і військову зброю, різні порцелянові предмети різних колекцій і заводів на суму 210
тисяч карбованців” [31].

Настає 1917 рік. У Києві декілько разів змінюється влада, що, поза всяким сумнівом, було далеко О.Гансену.
Руйнується звичний світ, але в збирача є мета- не дати загинути колекціє, адже він добре розумів її цінність
і значущість. Гансен починає поступово пакувати експонати і по можливості вивозити їх з Києва. Саме таким
чином частина колекції в 1918 р. потрапила до м. Сум і була згодом знайдена в приватному будинку (у шухлядах)
першим директором Сумського художнього музею Н.Х.Онацьким. Завдяки цій знахідці (за деякими даними близько 4
тисяч творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва) у Сумах створюється художній музей.

Наприкінці лютого 1919 р. у Києві остаточно встановлюється радянська влада. У Гансена з'являється реальна
можливість зберегти колекцію. Він виступає ініціатором створення музею на її основі, а 14 червня 1919 р.
одержує охоронний лист.

Я процитую цей унікальний, чудом збережений документ: “Відповідно до розпорядження Вукопмс [32] III Державний
музей, заснований О.Г.Гансеном (В.Підвальна, 14, кв. 5), перебуває під охороною Вукопмс та у веденні
Спеціальної комісії з пристрою музею, і тому його майно, а саме: картини, меблі, килими, порцеляна, стародавня
зброя - як холодна, так і вогнепальна, гравюри та інше ніяким реквізициям не підлягають, а приміщення музею
не може бути зайнято а ні для військових, а ні для суспільних потреб. Обшукувати всю квартиру 5, хто б то не
був,без належного письмового повноваження Вукопмса, безумовно, забороняється” [33].

У 1919-1920 рр. Гансен разом з Ф.Л.Ернстом, Д.М.Щербаківським займається порятунком творів мистецтва, що
залишилися в Києві [34].

23 червня 1919 рр. виходить спеціальний Декрет Ради народних комісарів України, згідно з яким колекція
О.Г.Гансена націоналізується поряд із найзначнішими художніми збірками Києва: Київським художньо-промисловим і
науковим музеєм і колекцією Б.І. і В.Н.Ханенків. Вони одержують офіційний статус державних музеїв і відповідні
назви: Перший державний музей, Другий державний музей і Третій державний музей (колекція О.Гансена). У
створенні останнього, складанні описів експонатів брав безпосередню участь його колишній власник. Збережені
описи цього музею підписані О.Г.Гансеном, деякі предмети в списках (в основному, меблі) відзначені як його
власність. Він зберіг частину квартири за собою і проживав там разом із дружиною Ганною Степанівною.

Експозиція музею займала 7 кімнат, у цій же квартирі жив учений хранитель (займав 2 кімнати) - спочатку
М.О.Макаренко, потім А.Х.Середа. Директором музею був призначений А.В.Вінницький, доглядачем - Броніслава
Сарасек. У цей час у музеї знаходилося близько 2000 творів живопису, графіки та декоративно-прикладного
мистецтва і 1695 книг. При Третьому державному музеї був створений музейний фонд. Експонати музею були

Смотрите также:
 • Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.)

           Вперше комплексно досліджено джерела з історії видавничої діяльності у Києві у 1907 - 1914 рр. видатного українського історика, громадсько-політичного діяча та видавця М.Грушевського. Розглянуто діловодні документи офіційних органів влади, матеріали преси та джерела особового походження. Виділено основні теми та сюжети даних джерел, зокрема, перенесення літературно-наукового часопису ЛНВ зі Львова до Києва у 1907 р., видавничі проблеми, пов'язані з виходом у світ ЛНВ "Села" та "Засіву", роль М.Грушевського як редактора та фактичного видавця цих часописів, його стосунки з провідними українськими літераторами та публіцистами, спілкування з передплатниками та читачами цих видань.
 • Секція мистецтв українського наукового товариства в Києві

           Досліджено протоколи засідань Секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві за 1921 р. - унікальні матеріали, завдяки яким охарактеризовано спільну працю відомих науковців-мистецтвознавців у складний період вітчизняної історії.
 • Правове становище приватного підсобного господарства.

  1. Поняття приватного підсобного господарства. 2. Порядок формування приватного підсобного господарства. 3. Земельні правовідносини приватного підсобного господарства.
 • Аналіз дислокації АЗС в місті Києві

           Проаналізовано розташування АЗС в м. Києві й оцінено відповідність діючих об'єктів містобудівним, протипожежним і санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Розвиток приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти становлення і розвитку приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні. Визначено об'єктивну необхідність і закономірності розвитку приватного підприємництва за умов ринкових перетворень, розкрито його економічну сутність, а також загальні та специфічні ознаки. З'ясовано місце та роль приватного підприємництва у ринковій економіці. Проаналізовано стан розвитку приватного підприємництва та зазначено фактори, що негативно впливають на процес його становлення та функціонування. Запропоновано схему взаємодії органів місцевої влади та приватного підприємництва. Доведено необхідність та визначено напрямки державного регулювання даного сектору економіки і механізм підтримки приватного підприємництва за сучасних умов.
 • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРИВАТНОГО ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА

  Вступ 3 1. Поняття приватного підсобного господарства 4 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві 8 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві 16 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства 22 Висновок 30 Список використаних джерел та літератури. 32
 • Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України XIX - початку ХХ ст.

           Проведено системне дослідження теоретичних концепцій вітчизняних науковців XIX - початку XX ст. щодо розмежування приватного та публічного права. Розкрито зміст поняття "правова думка України", висвітлено взаємозв'язки українських і західноєвропейських учених щодо вирішення проблеми розмежування приватного та публічного права. Здійснено умовний поділ процесу дослідження приватного та публічного права на три періоди: перша половина XIX ст.; друга половина XIX ст. - 1917 р.; 1920-ті рр. Встановлено критерії розмежування приватного та публічного права, показано їх значення для сучасної правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку. 1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину.
 • Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики

           Досліджено особливості формування приватного сектора за умов перехідної економіки України як основної умови створення соціально-орієнтованої ринкової економіки на базі інституціонального підходу. Розроблено новий напрям у вітчизняній економічній науці - "Інституціональну теорію приватного сектора". Проаналізовано феномен приватного сектора сучасної економіки. Визначено основні проблеми та перспективні напрямки його розвитку в Україні.
 • Сезонна програма комбайна і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових

           Розглянуто питання узгодження взаємодії між підприємствами технологічного сервісу та господарствами, що обслуговуються на підставі визначення оптимальної сезонної програми централізованого збирання ранніх зернових окремим комбайном. Розроблено нові методи, моделі та методики, які уможливлюють розкриття сукупної дії на ефективність збирання агротехнічних, організаційних, природно-виробничих і кліматичних чинників, їх ймовірного характеру. Проаналізовано та узагальнено результати виробничих і машинних експериментів. Оптимізовано сезонну площу комбайна Домінатор "МЕГА - 208" для відомої структури програми збирання зернових за умов Львівщини з урахуванням ризику.
 • К/р з римського приватного права

  1. Особи в римському приватному праві 3 2. Поняття та кваліфікація договорів 6 3. Історія виникнення та розвитку спадкового права 8 Література: 13
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку.
 • Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла

           Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).
 • Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування реалізації державного регулювання приватного сектору в охороні здоров'я України на регіональному рівні. На підставі системного підходу досліджено стан приватного сектору даної галузі, його функціонування та розвиток за ринкових умов, державне регулювання цієї сфери у період запровадження Україною європейських стандартів щодо надання медичної допомоги. Проаналізовано організаційно-правові форми та процесуальні аспекти державного регулювання розвитку приватного сектору у зазначеній галузі на регіональному рівні. Запропоновано шляхи вдосконалення державного управління системою й організаційно-правовими формами підготовки молодших медичних спеціалістів як важливої складової регулювання розвитку приватного сектору в охороні здоров'я України.
© 2007-2018