От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві / А. Ілінг // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 43-53. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.

Сокращенное названиеПовернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві

показані на виставці “Українська старовина” у 1921 р. в Першому державному музеї.

У 1919 р. відомий художник-графік Г.Нарбут створив для О.Гансена екслібрис [35] і зумів відтворити в ньому
своєрідний світ захоплень Гансена: зображена гжельська майоліка ХУШ ст., сувої, фоліанти, силует-мініатюра ХУШ
ст., гутний штоф, зворотний бік картини, масонські знаки, а у центрі, можливо, як символ всього зібрання, на
постаменті - порцелянова ваза епохи ампір.

Існував цей музей недовго. Вже в 1921 р. Він був розформований (можливо, це було пов'язано з від'їздом Гансена
з Києва), і вся колекція за рішенням комісії у складі М.О.Макаренка, С.К.Глеваського, А.С.Дахновича,
С.І.Сандальжи, А.Х.Середи і Ф.Л.Ернста [36] переводиться у 1922 р.в приміщення створеної Київської картинної
галереї (нині Київський музей російського мистецтва), а згодом розподіляється по різних музеях Києва залежно
від їх профілю. Частини зібрання передаються: у Київський музей західного і східного мистецтва (1957 р.)
[37], в Одеський музей західного і східного мистецтва (1958 р.) [38], окремі твори (по одному, два) майже в
усі музейні установи України.

Таке поняття, як “колекція Гансена”, практично зникає з музейного ужитку. В інвентарних книгах і каталогах
музеїв України [39] твори з цього зібрання значаться (до сьогодення), як такі, що

надійшли в 1920-і роки, в кращому випадку вказується Третій державний музей, або Київський музей
російського мистецтва.

Ім'я О.Г.Гансена на довгі роки іде в забуття. Багато фактів його біографії так і залишаться нез'ясованими,
але, незважаючи на це, в наш час нарешті колекція знаходить ім'я свого творця.

Пошук матеріалів про Гансена та його колекцію продовжується і, як нам бачиться, було б природнім об“єднати
зусилля музейних працівників України і підготувати виставку - публікацію частини тієї великої колекції, що
збережена . Зібрані разом твори з музеїв України об'єднає їхня приналежність до колекції Гансена.

В історію збирання на Україні повертається ще одне ім'я - Оскар-Герман Германович Гансен.

ПРИМІТКИ:

1. Три покоління колекціонерів і меценатів родини Терещенків: Никола Артемійович (1819-1903), Федір
Артемійович (1832-1894), Іван Николович (1854-1903), Олександр Николович (1856-1911), Ольга Николівна
(1862-1945 (?), Михайло Іванович (1886-1956), Богдан Іванович Ханенко (1849-1917), його дружина Варвара
Николівна (1852-1922), уроджена Терещенко. Див. літературу: Факторович М.Д. Колекціонери Терещенко // Збірник
наукових повідомлень Київського музею російського мистецтва. - Київ, 1992. с. 81-96; Ковалинський В.В.
Меценати Києва. - Київ, 1998; Матеріали науково-практичної конференції до 150-річчя з дня народження Богдана
Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею. - Київ, 1999.

2. Ковалинський В.В. -С. 291, 292, 307; Каталог картин: Київська картинна галерея. - Київ, 1928. -С. 7;
Російське й українське мистецтво ХУШ - поч. ХХ ст: Каталог Сумського художнього музею. - Суми, 1991. С. 3;
Крутенко Н. Ханенки // Пам”ятки України. - 1996. №3-4.- С.70; Ковтанюк Н., Шовкопляс Г. Скарбниця історичної
пам”яті України // Київська старовина. - 1999. - № 4. - С. 71.

3. Львівський міський промисловий музей був створений у 1874 р. Листування О.Гансена з музеєм (польською
мовою) і всі біографічні матеріали про нього були люб'язно надані автору для ознайомлення приватною особою,
Київ.

4. Бібліотека Київського музею російського мистецтва (далі КМРМ); Архів КМРМ, оп. 1, од .зб. 8, л. 190.

5. Каталог музея Императорского фарфорового завода, основанного на теперешнем его местонахождении в 1744. -
С.-Петербург, 1890; Каталог русского фарфора и фаянса коллекции А.В.Селиванова. - Владимир, 1906; Каталог
русского фарфора коллекции Н.А.Лукутина. - М., 1901; фарфор из собрания К.А.Сомова. - С.-Петербург, 1913;
Лазаревский И.С. Собрание фарфора А.В.Морозова // Столица и усадьба. - 1916. - № 64-65. - С.8-11.

6. Києво-Межигірська фаянсова фабрика. - Київ, 1911; Виставка фаянсових та порцелянових виробів
Києво-Межигірської фабрики. - Київ, 1925; Онацький Н. Мижигірський фаянс.-Суми, 1931.

Фабрика була заснована в 1798 р., офіційно перестала існувати в 1877 р. Фаянс Києво-Межигірської фабрики з
колекції Гансена знаходиться в Державному музеї українського народного декоративного мистецтва України та
Сумському художньому музеї (далі- СХМ).

7. Ротштейн Н. Фаянс завода Поскочина // Старые годы. - 1911. - № 6. - С. 17-21.

8. Каменський Павло Павлович (1858-1923) автор моделей серії, що випускалася в 1907-1917 рр. Розпис виконаний
художницею М.Герцик. У КМРМ знаходиться 20 фігур (Ф-75-80; 1001-1014).

9. Завод Миклашевського. Волокітін. Чорнильниця “Бібліофіл”. 1840-і - 1850-і рр. Порцеляна, надглазурний
розпис. Шарж на французького романіста Шарля Нодье (1780-1844), виконаний карикатуристом Бенжеменом Рубо і
ставший основою для порцелянової чорнильниці. Знаходиться СХМ (К-821). Відомо 7 порцелянових скульптур. Див.
Петрякова Ф.С. Українська художня порцеляна. - Київ, 1985. - С. 157, 198.

10. Частково збереглися і знаходяться в КМРМ, Державному музеї українського народного і декоративного
мистецтва України, СХМ.

11. Золоткані пояси, що побутували в Україні у XVIII - XIX ст.Мода на них прийшла з мусульманського Сходу в
1740-і рр. Відомі центри виробництва: мм. Слуцьк, Броди, Станіслав, Краків.

12. Знаходиться в колекції Музею мистецтв імені Б. і В.Ханенко. Нова атрибуція: автор Раух К.-Д. (129-ск).

13. До 1941 р. знаходився в КМРМ: Ротарі П. Портрет невідомої. 1756. П.,о. 54,5 х 45. Див. Каталог творів
КМРМ, втрачених у роки Великої Вітчизняної війни. - Київ, 1994.-С. 125.

14. До 1941 р. знаходився в КМРМ: Сердюков Г. Портрет невідомої (Шубиної ?). 1774. П.,о. 83 х 68. Див.
Каталог.- С. 130.

15. Знаходиться в СХМ.Боровиковський В.Л. Портрет Павла І. 1796. П.,о. 80,3 х 64. Ж-1. Див. Російське й
українське мистецтво ХУШ - поч. ХХ ст. Каталог СХМ. - Суми, 1991. - С. 5.

16. До 1941 р. знаходилися в КМРМ: Див. Каталог -С. 98.

17. Знаходяться в СХМ: Харламов О.О. Причісування (Дві сестри). 1913. П.,о. 52,5 х 40. Ж-83. Васнецов А.М.
Осіннє лисття. 1908. П.,о. 124,5 х 178,5. Ж-180

Неврев М.В. Дід Василь. 1858. П.,о. 83,7 х 67,2. Ж-235. Див. Каталог СХМ.- С. 5,9,15.

18. У КМРМ знаходяться слідуючі роботи М.В.Нестерова З колекції Гансена: Ріка. 1915. Етюд. П. на к.,о. 29 х
33. Ж-505

Будиночок над рікою. П., о. 20 х 32,5. Ж-221У СХМ: Пейзаж з рікою. 1911. П.на к.,о. 18,5 х 30,7. Ж-351

19. До 1941 р. знаходився в КМРМ: Рославлєв М.П. Дівчина за шитвом. 1853. П.,о. 95,5 х 79,5. Див. Каталог.-
С.124.

20. Знаходиться в КМРМ: Крамськой І.М. Портрет П.Мартиновича. 1876. Пап., акв. 30 х 22. Рг-54

21. Деякі гравюри знаходяться в КМРМ: Рг-524, 622, 653, 705, 706, 707, 3788.

22. У колекції Гансена було понад 50 творів С.Світославського; графічні аркуші рано померлого талановитого
художника Федіра Шаврина, що навчався у Київській рисувальній школі М.Мурашка.

23. Знаходиться в КМРМ, як твір невідомого художника (Ж-434).

24. Деякі твори О.Орловського знаходяться в КМРМ і СХМ; до 1941 р. знаходилися в КМРМ. Див. Каталог.- С. 109,
174.

25. Колекція масонських рукописів знаходилася в Московському Румянцевському музеї. Див. Соколовская Т. Капитул
Феникса: Высшее тайное масонское правление в России (1778-1822) - Петроград, 1916.- С. 9.

26. Voltaire “La Pucelle D’Orleans etc”. 1740

27. С.Трембецький “Sophiowka poem. Trad. P. C. d. Lagarde”. 1815

28. “Искусство, живопись, графика и художественная печать”. - 1911 - № 6-7. - С. 271 - 273.

29. Рудик Г. Польське культурне середовище в Києві на початку ХХ ст. Див. Образ епохи: культурне середовище
Києва кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Київ, 1995. - С. 138-140.

30. Иллюстрированный каталог выставки картин и произведений старинного искусства, устроенной киевским отделом
Общества вспомоществования бедным семьям поляков, разоренных войной (предисловие Н.Бурачека). - Київ: издание
комитета виставки, 1916.

31. Відомості люб'язно надані автору приватною особою, Київ.

32. ВУКОПМС - Всеукраїнський комітет охорони пам'ятників мистецтва і старовини.

33. Архів КМРМ, оп. 1, од.зб. 2, л. 1

34. Щоденник Ф.Ернста 1919-1920 рр. // Пам”ятки України. - 1993. - № 1-6. - С. 130, 132, 134.

35. Знаходиться в Національному художньому музеї України. У 1919 р. Г.Нарбут очолював комісію з організації П
Державного музею в Києві. Див. Белецький П. Г.Нарбут. - Л., 1985. - С.172. Відтворений: Георгій Нарбут:
Альбом. - Київ, 1983. - С.76.

Смотрите также:
 • Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.)

           Вперше комплексно досліджено джерела з історії видавничої діяльності у Києві у 1907 - 1914 рр. видатного українського історика, громадсько-політичного діяча та видавця М.Грушевського. Розглянуто діловодні документи офіційних органів влади, матеріали преси та джерела особового походження. Виділено основні теми та сюжети даних джерел, зокрема, перенесення літературно-наукового часопису ЛНВ зі Львова до Києва у 1907 р., видавничі проблеми, пов'язані з виходом у світ ЛНВ "Села" та "Засіву", роль М.Грушевського як редактора та фактичного видавця цих часописів, його стосунки з провідними українськими літераторами та публіцистами, спілкування з передплатниками та читачами цих видань.
 • Секція мистецтв українського наукового товариства в Києві

           Досліджено протоколи засідань Секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві за 1921 р. - унікальні матеріали, завдяки яким охарактеризовано спільну працю відомих науковців-мистецтвознавців у складний період вітчизняної історії.
 • Правове становище приватного підсобного господарства.

  1. Поняття приватного підсобного господарства. 2. Порядок формування приватного підсобного господарства. 3. Земельні правовідносини приватного підсобного господарства.
 • Аналіз дислокації АЗС в місті Києві

           Проаналізовано розташування АЗС в м. Києві й оцінено відповідність діючих об'єктів містобудівним, протипожежним і санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Розвиток приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти становлення і розвитку приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні. Визначено об'єктивну необхідність і закономірності розвитку приватного підприємництва за умов ринкових перетворень, розкрито його економічну сутність, а також загальні та специфічні ознаки. З'ясовано місце та роль приватного підприємництва у ринковій економіці. Проаналізовано стан розвитку приватного підприємництва та зазначено фактори, що негативно впливають на процес його становлення та функціонування. Запропоновано схему взаємодії органів місцевої влади та приватного підприємництва. Доведено необхідність та визначено напрямки державного регулювання даного сектору економіки і механізм підтримки приватного підприємництва за сучасних умов.
 • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРИВАТНОГО ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА

  Вступ 3 1. Поняття приватного підсобного господарства 4 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві 8 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві 16 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства 22 Висновок 30 Список використаних джерел та літератури. 32
 • Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України XIX - початку ХХ ст.

           Проведено системне дослідження теоретичних концепцій вітчизняних науковців XIX - початку XX ст. щодо розмежування приватного та публічного права. Розкрито зміст поняття "правова думка України", висвітлено взаємозв'язки українських і західноєвропейських учених щодо вирішення проблеми розмежування приватного та публічного права. Здійснено умовний поділ процесу дослідження приватного та публічного права на три періоди: перша половина XIX ст.; друга половина XIX ст. - 1917 р.; 1920-ті рр. Встановлено критерії розмежування приватного та публічного права, показано їх значення для сучасної правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку. 1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину.
 • Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики

           Досліджено особливості формування приватного сектора за умов перехідної економіки України як основної умови створення соціально-орієнтованої ринкової економіки на базі інституціонального підходу. Розроблено новий напрям у вітчизняній економічній науці - "Інституціональну теорію приватного сектора". Проаналізовано феномен приватного сектора сучасної економіки. Визначено основні проблеми та перспективні напрямки його розвитку в Україні.
 • Сезонна програма комбайна і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових

           Розглянуто питання узгодження взаємодії між підприємствами технологічного сервісу та господарствами, що обслуговуються на підставі визначення оптимальної сезонної програми централізованого збирання ранніх зернових окремим комбайном. Розроблено нові методи, моделі та методики, які уможливлюють розкриття сукупної дії на ефективність збирання агротехнічних, організаційних, природно-виробничих і кліматичних чинників, їх ймовірного характеру. Проаналізовано та узагальнено результати виробничих і машинних експериментів. Оптимізовано сезонну площу комбайна Домінатор "МЕГА - 208" для відомої структури програми збирання зернових за умов Львівщини з урахуванням ризику.
 • К/р з римського приватного права

  1. Особи в римському приватному праві 3 2. Поняття та кваліфікація договорів 6 3. Історія виникнення та розвитку спадкового права 8 Література: 13
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку.
 • Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла

           Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).
 • Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування реалізації державного регулювання приватного сектору в охороні здоров'я України на регіональному рівні. На підставі системного підходу досліджено стан приватного сектору даної галузі, його функціонування та розвиток за ринкових умов, державне регулювання цієї сфери у період запровадження Україною європейських стандартів щодо надання медичної допомоги. Проаналізовано організаційно-правові форми та процесуальні аспекти державного регулювання розвитку приватного сектору у зазначеній галузі на регіональному рівні. Запропоновано шляхи вдосконалення державного управління системою й організаційно-правовими формами підготовки молодших медичних спеціалістів як важливої складової регулювання розвитку приватного сектору в охороні здоров'я України.
© 2007-2018