От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Межі реклами: рекламна інформація чи інформаційна реклама / Н.В. Сергеєва // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 5. — С. 63-67. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Сокращенное названиеМежі реклами: рекламна інформація чи інформаційна реклама
| 1 |


$!


questions of regarding information objects found in the city environment.

Key words: advertisement, information, city environment.$"

$#$$

$%| 1 |
Смотрите также:
 • Реклама на електронних ЗМІ

  1. Визначення конкретного виду реклами. 3 2. Розгорнутий опис реклами. 8 3. Ілюстрації, приклади. 12 4. Цільова група населення цього виду реклами. 14 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 16 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємкість. 17 7. Вартість виготовлення. 18 8. Обслуговування реклами. 20 9. Можливість оцінки ефективності реклами. 21 10. Бібліографія 23
 • Рекламна діяльність в системі маркетингу основне призначення сучасної реклами в умовах ринкових відносин

           Реклама, явище досить чуже для нашої економіки років десять тому, сьогодні впевнено закріплює за собою місце у соціально-економічному житті, ще не зміцненої української держави. Сьогодні ми вже звикли до того, що реклама періодично з'являється на екранах телевізорів, сторінках преси. Реклама має давню та цікаву історію. До питань теорії та практики реклами зверталися спеціалісти різних країн світу. Створена велика бібліотека наукових та популярних робіт з реклами, особливо в США.
 • Реклама на електронних ЗМІ. Основні положенні, обмеження, приклади, форми.

  1. Визначення конкретного виду реклами. 3 2. Розгорнутий опис реклами. 6 3. Ілюстрації, приклади. 9 4. Цільова група населення цього виду реклами. 11 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 12 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємкість. 12 7. Вартість виготовлення. 14 8. Обслуговування реклами. 15 9. Можливість оцінки ефективності реклами. 16 10. Бібліографія 18
 • Реклама на електронних ЗМІ. Основні положенні, обмеження, приклади, форми.

  План 1. Визначення конкретного виду реклами. 3 2. Розгорнутий опис реклами. 8 3. Ілюстрації, приклади. 12 4. Цільова група населення цього виду реклами. 14 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 16 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємкість. 17 7. Вартість виготовлення. 18 8. Обслуговування реклами. 20 9. Можливість оцінки ефективності реклами. 21 10. Бібліографія 23
 • Рекламна діяльність

  Вступ 1. Розвиток реклами в Західній Європі та США 2. Мотивація поведінки споживача 3. Роль реклами в стратегії маркетингу Використана література
 • Соціально-філософська концептуалізація реклами

           Здійснено соціально-філософський аналіз загальних, фундаментальних характеристик реклами як феномена суспільної діяльності людей. Висвітлено проблеми, що стосуються логіко-лінгвістичного розгляду терміна та поняття "реклама", осмислення природи, суті та сенсу реклами як стійкої системи соціальної взаємодії людей. На підставі порівняльного аналізу праць провідних вітчизняних і зарубіжних філософів, соціологів і психологів виокремлено та проаналізовано особливості сучасної реклами (соціальні, інформаційні, прагматичні) та її вплив (позитивного та негативного характеру) на супільство та свідомість людини. Здійснено концептуально-аналітичне дослідження реклами та запропоновано її визначення як багатовимірного соціального явища. Розкрито структурні складові реклами, її функціональну заданість в організації й упорядкуванні соціальних зв'язків, уточнено зміст понять "рекламна творчість", "рекламна комунікація", "рекламний продукт" та їх значення в осмисленні феномену реклами в цілому.
 • Реклама

  Вступ / 1. Розвиток реклами в Західній Європі та США / 2. Мотивація поведінки споживача / 3. Роль реклами в стратегії маркетингу / Використана література
 • Рекламна діяльність

  Вступ 1. Основи розробки та створення рекламних звернень 2. Зародження реклами в стародавні часи 3. Захист авторських прав у рекламі Використана література
 • Реклама як соціальний інститут

           Дисертацію присвячено розгляду реклами як соціального інституту сучасного українського суспільства. Пропонується комплексний і багаторівневий аналіз соціального інституту реклами, проаналізовані його явні і латентні функції, аналізуються дисфункції реклами. Розглядаються можливості впливу реклами на соціальні інститути суспільства, які сформувалися раніше, та на узагальненого споживача. Розроблено соціологічну модель прогнозування реклами і визначення її ефективності на основі дослідження рекламної акупунктури: цінностей, потреб, мотивів. Емоційний потенціал реклами розглядається як стимул до спілкування з узагальненим споживачем у процесі формування нових та підтримки старих потреб. Соціолінгвістика реклами використовується для вивчення соціології реклами. Вивчаються особливості інституціональної рефлексивності української реклами і визначаються напрямки її розвитку.
 • Управління рекламною діяльністю туристичної організації на основі маркетингу.

  ВСТУП 3 І. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ 6 1.1. Історія виникнення маркетингової стратегії підприємства 6 1.2. Реклама в системі маркетингу 13 1.3. Реклама як засіб формування туристичних зв’язків 20 1.4. Просування турпродукту 24 1.4.1. Просування турпродукту 24 1.4.2. Види та форми реклами туризму 31
 • Управління рекламною діяльністю туристичної організації на основі маркетингу.

  План ВСТУП 3 І. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ 6 1.1. Історія виникнення маркетингової стратегії підприємства 6 1.2. Реклама в системі маркетингу 13 1.3. Реклама як засіб формування туристичних зв’язків 20 1.4. Просування турпродукту 24 1.4.1. Просування турпродукту 24 1.4.2. Види та форми реклами туризму 31
 • Документна класифікація реклами в поліграфії. Приклади, керуючі документи, застосування.

  1. Визначення конкретного виду реклами 3 2. Розгорнутий опис реклами. 5 3. Ілюстрації, приклади. 10 4. Цільова група населення цього виду реклами. 12 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 13 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємність 14 7. Вартість виготовлення 15 8. Обслуговування реклами 15 9. Можливість оцінки ефективності реклами 17 10. Бібліографія 18
 • Торгова реклама

  Вступ 3 1. Рекламний текст товару. 3 2. Приклади використання реклами. 4 2.1.Вдале використання. 4 2.2. Невдале використання. 5 3. Реклама в магазині. 5 Література. 8
 • Реклама на радіо. Прайси. Форми. Прийоми застосування різних форм. Порівняння різних носіїв

  Вступ 3 1.Переваги та вади реклами на радіо стосовно інших засобів реклами 4 1.1 Переваги реклами на радіо 4 1.2 Вади радіореклами 6 2. Елементи радіореклами 10 2.1 Текст 10 2.2 Звукові ефекти та музика 11 2.3 Фактори ефективності аудіоспота 12 3. Ціни деяких українських радіостанцій на виготовлення та розміщення реклами 14 Висновки 17 Література 18 1. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. С-П.; Триз-шанс,1995 2. Дейян А. Реклама. М., 1993 3. К.Федоров ”Розумному достатньо”.//Галицькі контракти" № 49, 10 грудня 2001 року. 4. Кузько А. Рекламний менеджмент, К:КНЕУ, 2001 5. Бубукин А. Интерактивность на радио, М:Гринвич, 2001 6. Бубукин А. Реклама на радио: плюсы и минусы, М:Гринвич, 2001
© 2007-2019