От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Знайдено документiв:        1581

Сокращенное названиеЗнайдено документiв:        1581
| 1 |

Мглінець М.А., ст. викладач

Берестюк Н.В., викладач


РЕСТАВРАЦІЯ ІКОНИ XVIII СТ. “СПАС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ”


Анотація. Великий обсяг проведеної науково-дослідної і практичної роботи наочно показує як органічно
пов’язуються консерваційні заходи, покликані зберегти пам’ятку, з чисто реставраційними, які мають на увазі
максимальне відновлення втрачених фрагментів, які дають ілюзію цілісності твору, але не сперечаються з автором
по достовірності.

Ключові слова: ікона XVIII ст. “Спас Вседержитель”, реставрація.

Аннотация. Мглинец М.А., Берестюк Н.В. Реставрация иконы XVIII в. “Спас Вседержитель”. Большой объем
проведенной научно-исследовательской и практической работы наглядно демонстрирует как органично связываются
консервативные меры, призванные сохранить памятник, с чисто реставрационными, которые имеют максимальное
возобновление потерянных фрагментов, которые дают иллюзию целостности произведения, но не спорят с автором по
достоверности.

Ключевые слова: икона XVIII в. “Спас Вседержитель”, реставрация.

Annotation. Mglinetc M.A., Berestjuk N.V. Restoration of an icon XVIII in. « The Pantocrator » has rescued.
The large size of the carried out research and development and practical operation visually demonstrates as
the conservative measures called to save a monument, with only restoration are bound which have maximum
renewing of the lost fragments, which give illusion of a wholeness of product, but do not argue with the
author on reliability.

Keywords: an icon XVIII in. « The Pantocrator », restoration has rescued.


На кафедру реставрації поступила ікона «Спас Вседержитель» з великою кількістю руйнувань , біля 50% , втрат
грунту та фарбового шару, нами були виконані, роботи по поверненню іконі експозиційного вигляду.

Метою роботи була розробка і втілення заходів по реставрації темперного живопису на основі проведених
наукових пошуків та дослідницької роботи.

Ікона мала цілий комплекс проблем : сліди напівпрофесійної реставрації, потемнілі нашарування лаку, які
принципово змінили візуальну структуру пам’ятки, відсутність великої кількості фрагментів зображення .

Стан ікони “Спас Вседержитель”, яка поступила на реставрацію давав благодатний грунт для втілення на практиці
знань з консерваційних і реставраційних заходів, реконструкції та науково-дослідницької праці. Багаточисельні
втрати, лушіння, і підняття ґрунту і фарбового шару, три потемнілих різночасових шару лакового покриття,
міжлакові забруднення, фрагменти живопису, що підклеєні не відповідно до авторського - все це робило
неможливим експонування ікони.

Першим етапом праці над пам’яткою було проведення необхідних техніко-технологічних досліджень: хімічного
складу ґрунту, фарбового шару та захисних покрить, дослідження в рентгенівських, інфрачервоних променях і в
світлі видимої люмінісценсії. Дослідження були проведені з належною ретельністю і дозволили датувати ікону і
співвіднести з певною школою іконопису – московською.

Особливістю праці над даною пам’яткою була неможливість закріплення ґрунту і фарбового шару до видалення лаку,
так як його товщина досягала 1,0-1,5 мм., що заважало проходженню закріплюючих матеріалів. Тому треба було
спочатку провести розкриття авторського живопису від пізніших лакових нашарувань. Видалення лаку проводилось з
використанням розробленої спеціально методики з урахуванням стану покриття, і його складу. Нітролакове
покриття складалося з трьох шарів, роботи по видаленню лаку проводились з належною обережністю і
відповідальністю пошарово, з використанням таких матеріалів як: ацитон, розчинники 646 та 647. Потемнілий
авторський лаковий шар було потоншено за допомогою демітілформалдегіду. Розкритий авторський живопис був
закріплений традиційним методом з використанням осетрового клею і меду.

Друга особливість - впровадження методики переносу фрагментів, які не відповідали загальному кольоровому та
графічному авторському зображенню. Для знаходження місць фрагментів, які б відповідали основному зображенню
була попередньо зроблена комп’ютерна реконструкція ікони.

І по ній виконана копія-реконструкція в матеріалах, відповідно авторським Для цього була розроблена методика
переносу фрагментів: на попередньо закріплений шар живопису наносили другий закріплюючий шар з використанням
клею ПВА; за допомогою водних компресів розм’ягчували, а потім механічно відшаровували фрагменти та
переносились та закріплювались на місця, відповідні кольоровому та графічному зображенню авторського живопису.
Останнім етапом виконання реконструкції було поповнення втрат фарбового шару в матеріалах і техніці відмінній
від матеріалів і техніки авторського живопису. Тонування проводилось аквареллю в техніці пуантель. Всі ці
заходи дали змогу виконати реконструкцію втрачених фрагментів ікони, яка дає глядачу повне враження про
первісний вигляд ікони, але не вводить в оману відносно меж авторського живопису і реставраційних втручань.

Великий обсяг проведеної науково-дослідної і практичної роботи наочно показує як органічно пов’язуються
консерваційні заходи, покликані зберегти пам’ятку, з чисто реставраційними, які мають на увазі максимальне
відновлення втрачених фрагментів, які дають ілюзію цілісності твору, але не сперечаються з автором по
достовірності.


| 1 |
Смотрите также:
© 2007-2019