От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи / Я. Чайковський // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 3. — С. 328-346. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Сокращенное названиеАналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи
Описание
         Звернено увагу на відсутність єдиного трактування терміну "кредитоспроможність", проаналізовано методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників, які застосовують зарубіжні та вітчизняні банківські установи, наведено класифікацію та загальну характеристику цих методів і моделей. Відзначено малоефективність механічного перенесення зарубіжного досвіду на вітчизняну практику оцінки та аналізу кредитоспроможності позичальників. Висунуто пропозиції щодо вдосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників.
Смотрите также:
 • КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Сутність оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку 6 1.1. Методи визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку 6 1.2 Коефіцієнти, які застосовуються при визначенні кредитоспроможності позичальника. 16 1.3 Взаємозв’язки оцінки кредитоспроможності та кредитного ризику 23 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника на прикладі комерційного банку “Трансбанк” 34 2.1.Організаційно-інформаційна модель аналізу кредитоспроможності позичальника. 34 2.2. Методика розрахунку кредитоспроможності позичальника комерційного банку. 48 2.3 Оцінка кредитоспроможності позичальника в комп’ютерному середовищі. 62 3. Проблеми та напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку 67 3.1. Напрями вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника в комерційному банку. 67 3.2. Проблеми, які виникають у процесі визначення кредитоспроможності позичальника та шляхи їх вирішення. 76 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 91
 • Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком 1.1. Економічний зміст кредитоспроможності позичальника та значення її оцінки в банківській діяльності 6 1.2. Світова банківська практика оцінки кредитоспроможності позичальника 15 1.3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника 21 1.4. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника 25 1.5. Оцінка фінансового стану потенційного позичальника і фінансовий менеджмент 29 Розділ ІІ. Аналіз діючої практики оцінки кредитоспроможності позичальника інвестиційного кредиту 2.1. Експрес-аналіз фінансового стану позичальника інвестиційного кредиту 34 2.2. Аналіз кредитоспроможності банком при інвестиційному кредитуванні 45 2.3. Аналіз обіговості капіталу 53 2.4. Аналіз дохідності капіталу позичальника 69 Розділ ІІІ. Проблема діючої методології і практики оцінки кредитоспроможності позичальника і основні напрямки їх вдосконалення 3.1. Закордонний досвід прогнозування фінансового стану позичальника в наступному періоді з метою прийняття обґрунтованого рішення про надання позики 76 3.2. Реструктуризація промислової і банківської системи 84 3.3. Створення банку даних про потенційних позичальників 88 Висновки 95 Література 97 Додатки 100
 • Тема: Кредитоспроможність позичальника інвестиційного кредита та його оцінка

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком 1.1. Економічний зміст кредитоспроможності позичальника та значення її оцінки в банківській діяльності 5 1.2. Світова банківська практика оцінки кредитоспроможності позичальника 15 1.3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника 21 1.4. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника 27 1.5. Оцінка фінансового стану потенційного позичальника і фінансовий менеджмент 31 Розділ ІІ. Аналіз діючої практики оцінки кредитоспроможності позичальника інвестиційного кредиту 2.1. Експрес-аналіз фінансового стану позичальника інвестиційного кредиту 36 2.2. Аналіз кредитоспроможності банком при інвестиційному кредитуванні 2.2.1. Оцінка позичальника в залежності від кредитної історії клієнта – юридичної особи 48 2.2.2. Оцінка позичальника в залежності від термінів кредиту та середньомісячних надходжень на розрахункові рахунки 50 2.2.3. Оцінка позичальника в залежності від організаційної бази під кредитний проект 53 2.2.4. Оцінка ділових якостей керівника фірми 55 2.2.5. Оцінка позичальника в залежності від структури статутного фонду 57 2.2.6. Оцінка позичальника в залежності від балансових показників 58 2.3. Аналіз обіговості капіталу 61 2.4. Аналіз дохідності капіталу позичальника 64 Розділ ІІІ. Проблема діючої методології і практики оцінки кредитоспроможності позичальника і основні напрямки їх вдосконалення 3.1. Закордонний досвід прогнозування фінансового стану позичальника в наступному періоді з метою прийняття обґрунтованого рішення про надання позики 72 3.2. Реструктуризація промислової і банківської системи 80 3.3. Створення банку даних про потенційних позичальників 84 Висновки 91 Література 93 Додатки
 • Аналіз і аудит кредитоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Ліда”)”

  Зміст ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЦІНКИ 5 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ЛІДА" 14 3. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА – ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 18 3.1. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКОМ ПРИ КРЕДИТУВАННІ СУБ’ЄКТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 19 3.2. АНАЛІЗ ОБІГОВОСТІ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 21 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 32 5. МЕТОДИКА АУДІТУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 38 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
 • Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банкам

  1. Економічний зміст кредитоспроможності позичальниката значення її оцінки в банківській діяльності 2. Світова банківська практика оцінки кредитоспроможності позичальника 3. Попередня оцінка платоспроможності і фінансової стійкості позичальника 4. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника 5. Оцінка фінансового стану потенційного позичальника
 • Механізм забезпечення кредитоспроможності підприємницьких структур

           Обгрунтовано концепцію, в якій кредитоспроможність позичальника розглянуто не тільки як ключову позицію у виборі раціональних форм і методів кредитування, а й основний критерій формування кредитної політики кредитора та позичальника. Запропоновано класифікацію факторів, під впливом яких формувалися кредитні відносини за умов перехідної економіки, досліджено вплив цих відносин на процес формування вимог до кредитоспроможності позичальників. Проведено узагальнення форм і методів оцінювання кредитоспроможності. Запропоновано концептуальні підходи щодо визначення та оцінювання кредитоспроможності, побудовані на компромісних засадах з урахуванням вимог кредиторів і позичальників. Розроблено механізми забезпечення кредитоспроможності позичальників і кредиторів на підставі оцінювання кредитних ризиків, формування кредитних портфелів і підвищення інформаційних вимог до фінансової звітності.
 • Кредитування

  Вступ 2 1. Методичні засади залучення позикових коштів підприємства 5 1.1 Сутність позикових ресурсів, види і необхідність залучення 5 1.2 Управління формуванням позикового капіталу 8 2. Дослідження механізму формування і використання позикових ресурсів ПП. „...” 13 2.1 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства позичальника 13 2.2 Оцінка кредитоспроможності ПП „...” 27 2.3 Аналіз ризиків, які можуть виникнути при залученні кредиту 34 2.4 Аналіз структури капіталу та джерел формування фінансових ресурсів 36 Висновки 51 Література 52 Додаток 1. Баланс і Звіт про фінансові результати ПП „..” за 2003 рр. 56 Додаток 2. Аналіз динаміки і структури валюти балансу ПП ... за 2003 рік 61 Додаток 3. Методика розрахунку показників оцінки фінансової стійкості згідно з П(С)БО для визначення кредитоспроможності підприємства 66 Додаток 4. Елементи методики аналізу економічної заможності підприємства при визначенні рейтингу його кредитоспроможності 67
 • Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємств

  Література 1. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ. -1998. - №9. 2. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. - 1998. - №4. 3. Ананькина Е., Майорова Н. Критерии определения внутреннего кредитного рейтинга предприятия // Вестник Института экономики города. -1999 - №5. 4. Склярова О.В. Визначення кредитоспроможності позичальника на основі рейтингової оцінки.//Проблеми економіки № 73, 2001 р.
 • Фінансово-кредитне забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (на матеріалах Черкаської області)

           Розкрито суть поняття фінансово-кредитних відносин та їх вплив на формування оборотного капіталу підприємства, а також економічну суть кредитоспроможності суб'єктів господарювання. Поглиблено теорію та методологію кредитоспроможності за трансформаційних умов. Виявлено фактори формування процесу економічних відносин підприємств і банків у контексті інтересів регіону. Поглиблено науково-методині підходи до оцінки кредитоспроможності суб'єктів господарювання, удосконалено механізм оцінки кредитоспроможності позичальника. Проаналізовано сучасний стан розміщення поточних оборотних активів підприємств харчової галузі регіону. Розвинуто принципи кредитоспроможності позичальника. Визначено проблеми забезпечення кредиту підприємств харчової промисловості. Розроблено методику оптимальної оцінки кредитоспроможності цих підприємств і напрями удосконалення розміщення та використання фінансово-кредитних ресурсів регіону. Використано логістичний підхід з метою оптимізації формування оборотного капіталу підприємств харчової галузі Черкаського регіону та підвищення рівня їх фінансово-кредитного забезпечення.
 • Зміст та організація науково-інформаційної діяльності установи

  1. Повна назва установи, форма власності, відомче підпорядкування, входження у мережу інших інформаційних органів, місцезнаходження 2 2. Організаційна структура установи, інформаційні зв’язки між різними підрозділами 3 3. Функції і штатний розпис інформаційних підрозділів установи, основні посади обов’язки працівників інформаційних підрозділів 4 4. Склад споживачів інформаційних продуктів і послуг установи 7 5. Документно-інформаційний фонд установи 7 6. Перелік та загальна характеристика інформаційних продуктів установи 13 7. Форми, методи та умови інформаційного обслуговування споживачів 14 8. Комп’ютерне (технічне) та програмне забезпечення науково-інформаційної діяльності установи 17 Література 20
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні засади функціонування сучасної банківської системи 5 1.1. Сутність банківської діяльності та її значення в розвитку ринкової економіки 5 1.2. Сучасна банківська система: суть та структура 12 1.3. Функціонування банківських систем зарубіжних країн 24 РОЗДІЛ 2. Аналіз банківської системи України на сучасному етапі розвитку 29 2.1. Структура та характеристика банківської системи України 29 2.2. Аналіз фінансової діяльності банківської системи 36 2.3.Здійснення контролю та регулювання банківської діяльності у країні 50 РОЗДІЛ 3. Напрями розвитку банківської системи України 54 3.1. Вплив монетарної політики НБУ на діяльність банків 54 3.2. Підвищення капіталізації та реструктуризація банківської системи 73 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 Додаток А. Статистичні дані щодо розвитку банківської системи України станом на 01.01.2005 року 102
 • Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки

           Обгрунтовано теоретичні та методичні засади підвищення ефективності управління кредитними ризиками банківських установ на підставі вдосконалення їх аналізу й оцінки. Уточнено суть категорій "ризик" і "кредитний ризик". Удосконалено класифікацію кредитних ризиків банків, виокремлено новий вид ризику - кредитного балансового ризику. Запропоновано етапи оцінки кредитного ризику щодо позичальника. Розроблено методику оцінки кредитного ризику юридичних і фізичних осіб з подальшим їх віднесенням до класу ризику. Запропоновано схеми співпраці страхових компаній і банківських установ з метою мінімізації кредитного ризику щодо позичальника. Доведено, що головною передумовою збереження стабільності банківської установи є адекватне протиставлення рівня ліквідності активів терміновості виплат за зобов'язаннями та боргами, представленими у пасиві, а дотримання оптимального співвідношення структури елементів активу та пасиву балансу банку дозволяє мінімізувати не лише ризик ліквідності, але й кредитний балансовий ризик.
 • Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя

  1. Система судів дореформенного періоду. 2. Інститути адвокатури до 1864 року. 3. Завдання судової реформи 1864р. 4. Окружний суд. 5. Судова палата. 6. Література.
 • Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості)

           Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання формування ефективного механізму управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств. Розглянуто види ризиків, що формуються у процесі банківської діяльності у взаємозв'язку з кредитуванням оборотних коштів підприємств. Виявлено напрямки підвищення ефективності проведених на підприємствах і в банках превентивних і компенсаційних процедур. Обгрунтовано необхідність розмежування ризику кредитної послуги та ризику безпосередньо самого підприємства-позичальника. Запропоновано визначення фінансового потенціалу такого підприємства з використанням уточнених показників ліквідності. Розкрито склад і зміст функцій фінансового менеджменту банку та механізмів їх реалізації шляхом об'єднання та керування активами і пасивами завдань щодо керування ліквідністю та ризиками. Обгрунтовано необхідність організації системи відносин банку з підприємством-позичальником як поетапного процесу, що охоплює весь період кредитних відносин. Це дозволить вчасно аналізувати умови комерційної діяльності позичальника та рівень менеджменту. Розроблено механізм управління кредитуванням комерційними банками оборотних коштів підприємств легкої промисловості, який передбачає реалізацію функцій оптимізації кредитного портфеля, визначення стратегічного напрямку кредитування, оцінювання підприємства-позичальника з урахуванням його кредитоспроможності, цільового використання кредиту та виконань зобов'язань перед банком.
© 2007-2019