От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Класифікація фірм по організаційно-правовим формам


ПЛАН 1. Класифікація фірм по організаційно-правовим формам 3 2. Вимоги, що висуваються до технології менеджменту та середи прийняття рішення 5 3. Основні положення та недоліки емпіричної школи менеджменту 6 Список використаної літератури 8
2

Фінанси


фінансів
3

Геометрия


Геометрия
4

Соціально-економічна сфера


n/a
5

Контрольна з англійської мови.


n/a
6

Контрольна з статистики


n/a
7

Готическая культура и ее


n/a
8

Білети з історії України


n/a
9

Історія культури України


n/a
10

Монополия


n/a
11

Сліди


Вступ 1. Механізм утворення слідів 2. Класифікація слідів Висновок Використана література
12

Контрабанда


Вступ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності 2. Кримінальна відповідальність за котрабанду Висновок Використана література
13

Вступ у СОТ


14

Економіка, політика і право


15

Овердрафт


Овердрафт
16

Значення правозастосувальної практики вищого господарського суду України для захисту прав інтелектуальної власності


17

Контрольна робота мікробіологія


1. Промислове використання аспергилових грибів 2 2. Ферментативні процеси в харчовій промисловості 3 3. Процеси метаногенезу в очищенні стічних вод 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 8
18

Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Людмила Пилипівна Коваль; Львівський національний аграрний ун-т. — Л., 2008. — 20 с. — укp.
19

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)


         Розроблено теоретико-методичні положення, практичні рекомендації щодо адаптації національних банківських систем країн Центральної та Східної Європи, а також України до вимог ЄС. Доведено, що інтеграція банківського сектора країни у світовий банківський простір повинна передувати процесу інтеграції в інших секторах економіки, зокрема валютному. Обгрунтовано доцільність збереження в Україні системи фінансово-кредитних установ різного розміру, подальший розвиток малих банків та їх об'єднання в консорціуми та холдинги без втрати самостійної фінансової діяльності. Запропоновано впровадження процедури вирішення фінансових суперечок у банківській сфері за посередництвом банківського омбудсмена та розроблено рекомендації щодо передачі функцій банківського нагляду єдиній Державній комсії фінансового нагляду. На підставі вивчення польського досвіду доповнено напрями підвищення ефективності функціонування в Україні кооперативних банків. Запропоновано впровадження у банківській сфері України франчайзингу банківських послуг і створення бюро економічної інформації.
20

Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм


         Досліджено проблему раціонального вибору рішень у регулятивній політиці держави на підставі конституційних норм, що дозволяє виявити конституційно-правові передумови ефективного розвитку економіки та визначити, яким чином економічні процеси впливають на державу, а фундаментальні норми права - на розвиток економіки. Розкрито суть конституційної економіки та її значущість у розвитку держави, концепцію конституційного регулювання економіки держави, критерії раціонального вибору рішень. Запропоновано механізми раціонального вибору економічних рішень і соціально-економічного розвитку та взаємодії регіонів. Розглянуто питання ефективності управління соціально-економічними перетвореннями на підставі конституційних норм. У процесах розробки ефективної Конституції практичну роль відведено регіональним Центрам законодавчих ініціатив, що дозволяють коригувати конституційні норми з метою реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019