От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Контрольна по ресторанному бізнесу


1.Анторопометричні вимоги 3 2. Композиційні прийоми розміщення меблів в приміщеннях ресторану. 5
2

Контрольна робота з інформатики


1. Як відмітити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша? 2 2. Як виконується переміщення, копіювання, видалення і перейменування робочих аркушів Exсel? 2 3. Які дії можна виконується з даними у форматі дати і часу? 3 4. Як встановлюється і знімається розширений фільтр? 4 5. Як встановлюється захист від змін частини комірок робочого аркуша? 4 6. Для чого і як виконується приховування інформації? 5
3

Контрольна з екології


1. Еволюція взаємовідносин людини та довкілля 3 2. Основні положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 4 3. Основи економіки природокористування 6 Список використаної літератури 8
4

“Без Іспанії” Ю. Тарнавський


Сочинение
5

Арбітражний процес


Варіант 2 Зміст 1. Склад учасників арбітражного процесу. Поняття та правове становище сторін, їх права та обов'язки 4 2. Завдання 10 Література 18 2. Завдання Вищим арбітражним судом України порушено справу за позовом ЕЛТ «Ковільсільмаш» на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій. Позивачем заявлено вимоги про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій, проведеного у зв'язку із індексацією балансової вартості основних фондів та збільшенням статутного фонду шляхом додаткового випуску акцій без зміни їх номінальної вартості, оскільки в такому випадку випуск акцій реєструється без інформації про їх випуск, чого незаконно вимагає Комісія в листі № 11/7 від 03.01.97. Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що в реєстрації випуску акцій відмовлено через недотримання позивачем вимог чинного законодавства. Дослідивши матеріали справи та пояснення представників сторін, арбітражний суд встановив таке. У зв'язку з проведенням індексації балансової вартості та збільшенням статутного фонду ВАТ «Ковельсільмаш» шляхом додаткового випуску акцій позивач 4 листопада 1996 року звернувся із заявою до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в листі № 11/7 від 03.01.97 р. відмовила в реєстрації випуску акцій у зв'язку з тим, що одночасно слід проводити реєстрацію інформації про випуск акцій, попередньо сплативши державно мито за проведення реєстрації. Позивач, посилаючись на те, що згідно з Указом Президента України від 06.05.96 р. № 310/96 «Про внесення змін до Указу Президента України №812 від 18 грудня 1994 року» додатково випущенні в зв'язку з індексацією основних фондів акції розподіляються серед акціонерів відповідного акціонерного товариства пропорційно їх частці у статутному фонді цього товариства і не пропонуються для відкритого продажу, тобто їх не призначено для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яких заздалегідь визначити неможливо, вважає, що він не зобов'язаний подавати на реєстрацію інформацію про додатковий випуск акцій. Арбітражний суд вважає такі твердження позивача безпідставними. Згідно зі статтею 22 Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», якщо подані для реєстрації акції підприємств пропонуються для відкритого продажу, тобто їх призначено для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яках заздалегідь визначати неможливо, то емітент зобов'язаний подати реєструючому органу також інформацію про випуск цих цінних паперів. Порядок реєстрації випуску акцій, а також інформації про їх випуск визначаться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до статей 25, 28 Закону України «Про господарські товариства» акції відкритого акціонерного товариства підлягають відкритому обігу, можуть продаватися власником або держателем іншим особам, а тому коло таких осіб заздалегідь визначати неможливо. Тимчасовим положенням про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів, затвердженим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом № 210 від 20.09.96 p., встановлено, що для збільшення статутного фонду акціонерне товариство складає, реєструє в Комісії та публікує інформацію про додатковий випуск акцій. Згідно з тимчасовим положенням про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск, затвердженим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом № 210 від 20.09.96 р., для реєстрації випуску цінних паперів емітент подає баланс, фінансовий звіт, довідку про фінансовий стан за останній фінансовий рік, підтверджені аудитом. Позивач цих вимог не дотримався, тому в позові слід відмовити. Спираючись на викладене та керуючись статтями 82—84 Арбітражного процесуального кодексу України, арбітражний суд постановив: У позові відмовити. Судова колегія з перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого арбітражного суду України розглянула заяву ВАТ «Ковельсильмаш» про перевірку рішення Вищого арбітражного суду України у справі № 29/7 за позовом «Ковельсільмаш» на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про спонукання здійснити реєстрацію випуску акцій. Дати характеристику законності рішення і постанови арбітражного суду, Вказати вимоги, що пред’являються законом до форми і змісту позовної заяви. Вказати випадки, в яких може бути відмовлено в прийнятті позовної заяви Вказати випадки, в яких випадках суддя може повернути позовну заяву. Скласти проекти позову та заяви про перевірку рішення.
6

Кон раб по менеджменту


Варіант 3. Основи планування в організації 3 Вступ 3 1. Теоретичні основи реалізації функції планування в організації 4 2. Аналіз системи планування на ТОВ «Терміт» 7 Висновки і пропозиції 13 Перелік літератури 14
7

. В якому році започатковано Шевченківську премію


1. В якому році започатковано Шевченківську премію ? 2 2. Коли було ліквідовано ГУЛАГ ? 3 3. Що було причиною появи семирічного плану ? 4 4. Відновлення централізму, що розпочався одразу ж після проголошення реформи призвело до створення 40 союзних міністерств і відомств, які знову взяли під контроль 90% підприємств УРСР. Які наслідки для України в економічному аспекті та політичному аспекті ? 5 5. Дайте визначення поняття "військово-промисловий комплекс". Якою була його роль в економіці і політиці УРСР ? 7 6. Займаючи 5-6 % с/г угідь республіки, вони давали третину всього обсягу виробленого мяса, чверть молока і майже 40 % картоплі. Про які господарства йдеться, чому партійно-радянські органи прагнули їх розширити ? 8 7. Охарактеризуйте побут верховної верхівки УРСР у 70 - 80-х роках. Чи можна вважати справедливим порядок розподілу матеріальних благ і послуг, який стався в країні в 70 - 80-хх роках ? 9 8. Яку роль відіграв імпорт товарів повсякденного вжитку у задоволені елементарних потреб населення ? Як використовували свої "нафтодолари" країни арабського сходу ? 11 9. Чи можна було б в умовах радянської системи дійсно створити належний добробут в країні ? 12 10. Завдяки чому і як в Україні було досягнуто "блискучих успіхів" у ліквідації українських шкіл ? 13 11. Розкажіть про тих представників української літератури, хто не склав духовної зброї - ніколи і ні за яких обставин, хто не втратив віри. 15 12. Розташувати події у хронологічній послідовності 16 13. Чому дисидентський рух не був масовим ? 17 14. Реалізація трьох над програм. Чи мали шанс на успіх та як вони позначались на економічному розвитку республіки ? 18
8

Контрольна робота (організація правового діловодства)


План 1. Контрактна система наймання працівників, види та структура контрактів 3 2. Претензійні листи 7 3. Порядок формування справ діловодства 10 Література 14
9

Дослідження мікрорайону “Лівобережний


. Інженерно-будівельні рішення
10

Влада і норми поведінки в первісному суспільстві


План Вступ 3 I. Поняття і риси первісної влади 4 II. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів 7 III. Підстави виникнення права 18 Висновки 21 Література 24
11

Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини


ПЛАН Вступ 3 Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України 4 Склад та повноваження Конституційного Суду 4 Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду 10 Висновки 12 Література 13
12

Продуктивні сили промисловості України


Зміст ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 4 2. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 10 3. МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В РОЗМІЩЕННІ І РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 13 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20
13

Влада


n/a
14

Філософія


Для підготовки на семінарські заняття та іспити
15

Права споживачів


Вступ Права споживачів Висновок Використана література
16

Мультиплікатор інвестицій


Мультиплікатор інвестицій / Використана література
17

Про інноваційну діяльність


18

Значення правозастосувальної практики вищого господарського суду України для захисту прав інтелектуальної власності


19

Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом


         Обгрунтовано нові підходи щодо підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму промислових підприємств за рахунок формування якісно нових організаційних структур управління та встановлення взаємозв'язків між окремими елементами. Розроблено рекомендації щодо проектування організаційної структури промислових підприємств на базі впровадження принципів процесного підходу в управління шляхом проведення технологічної, економічної й організаційної структуризації. Запропоновано систему показників оцінювання структурних перетворень і визначено ефективність багатоетапної реструктуризації ВАТ "Завод "Дніпропрес".
20

Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Дмитро Анатолійович Міщенко; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019