От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Калькуляційні та порівняльні рахунки


Калькуляційні та порівняльні рахунки Література
2

Торгове посередництво


1. Поняття про торгове посередництво. 3 2. Торгово-посередницькі операції в міжнародній торгівлі. 3 3. Організаційні форми торгово-посередницьких операцій. 5 4. Регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. 7 Література. 8
3

Контрольна з основ психології та педагогіки


1. Основні методи психологічних досліджень 3 2. Індивідуальний стиль діяльності і його зміст 8 3. Міжособисті відношення в малих групах 12 Література 18
4

Виникнення феодальних відносин у слов’ян


Вступ 3 1. Політичний устрій 5 2. Суспільний устрій 8 Висновки 9 Література: 11
5

Джером Дэвид Сэлинджер


6

Перспективы развития цифровой фотографии


7

Господарська діяльність туристичних підприємств


8

Система економічних фондів, її сутність


9

Аудит


1. Що таке публічна бухгалтерська звітність 2 2. Опишіть, виконання яких обов’язкових умов надає право аудитору надавати аудиторські послуги 3 3. Опишіть основні порушення в розрахунках з бюджетом з податку на додану вартість 5 Література 7 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” N 3126-XII від 22.04.93( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/95-вр від 14.03.95, N 54/96-вр від 20.02.96) 2. Інструкція “Про порядок видачі аудиторським фірмам та окремим аудиторам ліцензій на заняття аудиторською діяльністю на території України. Умови, та правила її здійснення та контроль за її дотриманням”. Затверджена рішенням Аудиторської палати України від 25 вересня 1997р. Протокол №58 3. Положення “Про сертифікацію аудиторів”. Затверджене Аудиторською палатою України від 27.11.1997 протокол №60/5 зі змінами та доповненнями від 23.04.2002 р. протокол № 109 4. Положення “Про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги”. Затверджене рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2000 р. (протокол № 95) зі змінами та доповненнями від 26.12.2001 р. (протокол № 105) 5. Олексієнко О. Хто такий та для чого він потрібен, цей АУДИТ. К:Терези, 2001
10

Питання по РПС


1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
11

Славному Подолу – 80 років


Славному Подолу – 80 років
12

Етичне виховання соціолога


ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СОЦІОЛОГА 3 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11
13

Контрольна з економіки


1. Концентрація та централізація виробництва 2 2. Взаємозв'язок економічної теорії з економічною політикою 5 Література 13
14

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету: ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


ВСТУП 3 1. Поновлювані і непоновлювані ресурси 4 2. Вплив туризму на природні комплекси 6 ВИСНОВОК 9 ЛІТЕРАТУРА 11
15

Контрольна з інформатики


1. Windows Commander. Призначення та основні можливості 3 2. Windows. Пошук об’єктів, встановлення параметрів пошуку 4 Література 9
16

Підстави і порядок припинення трудового договору


Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.
17

Контрольна з маркетингу


1. Розкрити сутність бізнес-плану та теоретичні основи відповідного розділу 3 Задача №1 11 Задача №2 13 Список літератури 15
18

Контрольна з інформатики


1. Windows Commander. Призначення та основні можливості 3 2. Windows. Пошук об’єктів, встановлення параметрів пошуку 4 Література 9
19

Джерела римського права


1. Поняття та види джерел у римському праві 3 2. Джерела правоутворення в Римі 4 3. Тестові завдання 9 Література: 11
20

Контрольна з ревізії


1. Ревізія витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт) 3 2. Види ревізії 6 3. Порядок ревізії спеціальних фондів, цільових надходжень і вилучених коштів. 7 Список використаної літератури 9

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019