От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Славному Подолу – 80 років


Славному Подолу – 80 років
2

Контрольовані фактори маркетингової діяльності


3

Функції гіпотези у дослідженнях


ВСТУП 3 ФУНКЦІЇ ГІПОТЕЗ В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 5 ВИСНОВОК 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9
4

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету: ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


ВСТУП 3 1. Поновлювані і непоновлювані ресурси 4 2. Вплив туризму на природні комплекси 6 ВИСНОВОК 9 ЛІТЕРАТУРА 11
5

Розвиток кейнсіанської теорії в роботах економістів неокейнсіанського напряму


6

Контрольна з інформатики


Апаратне та програмне забезпечення ЕОМ 3 Задача 1. Розрахувати та вивести на друк таблицю зміни значень податку на прибуток в залежності від зміни ставки податку на прибуток 10 Задача 2.За даними таблиці визначити коефіцієнт використання автомобільного парку 12 Література 14
7

Контрольна з права


1. Правове регулювання торгівлі Задача 2. Громадянин України Васильченко, сплативши реєстраційний збір у вста-новленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу реєстрації реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру пла-тника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєст-рацію, своє рішення за підписом усіх членів сім'ї про намір провадити підпри-ємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтво про наро-дження дитини. Чи є в органа реєстрації підстави для відмови Васильченку у державній реєстрації? Джерела
8

Контрольна з економіки


1. Оцінка вартості грошей з урахуванням фактора часу 1-3 16. Бізнес-план інвестиційного проекту 4-5 Задачі. 1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 15 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 3000 грн., відсоткова ставка – 15% у квартал.... 5-10
9

Контрольна робота з управлінського обліку


1. Прямі та непрямі витрати. 2 2. Облік витрат, пов’язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення. 4 3. Калькулювання методом однорідних секцій. 7 Список використаної літератури: 9
10

Кр гроши і кредит


1. Основні типи грошово-кредитної політики, методи її реалізації 3 2. Особливості побудови показників грошової маси в Україні 4 Список використаної літератури 7
11

Оцінка значимості регресії


1. Загальні поняття оцінки значимості регресій 4 2. Критерій Фішера 5 3. Дисперсія 6 4. Коефіцієнт кореляції 6 4. Коефіцієнт еластичності 7 5. Довірчий інтервал 7 Список використаної літератури 9
12

Контрольна з дитячої психології


1. Коди золотого перерізу та механізм розвитку таланту 3 2. Загальна схема психологічного розвитку від 1 до 3-х років 4 3. Резерви розвитку таланту молодших школярів у зв’язку із зміною провідної діяльності 6 Література 7
13

Контрольна з української мови


1. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв 3 2. Вживання апострофа 7 Список використаної літератури 9
14

Контрольна з ЗЕД


1. Запаси зовнішньо-економічної діяльності 3 2. Регулювання торгівельної діяльності 4 3. Іноземне інвестування 5 4. Роль держави в залученні іноземних кредитів 6 Список використаної літератури 8
15

Контрольна робта з організації обслуговування


1. Бронювання туробслуговування 3 2. Правила вивозу предметів і валюти з України 5 Список використаних джерел 9
16

Контрольна з фінансового ринку


1. Професійна діяльність на ринку цінних паперів 3 2. Ринок облігацій, його призначення та структура 5 Література 8
17

“Без Іспанії” Ю. Тарнавський


Сочинение
18

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


ДІЯ РАДІАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
19

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


ПРИРОДА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ВИПРОМІНЕННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ, УЛЬТРАФІОЛЕТ) Література
20

Конституційні права і обов’язки


1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3 2. Право на політичний притулок 6 Література 9

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018