От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу
Короткое описаниеЗакономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 53.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-07 13:04:26

Смотрите также:
  • Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо оголювань

  • Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів

  • Геомеханічні основи та просторово-технологічні рішення забезпечення стійкості виробок вугільних шахт у складно-структурних тріщинуватих порідних масивах

  • Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт

  • Обгрунтування способу забезпечення стійкості капітальних виробок в умовах вивалоутворення порід покрівлі

  • Обгрунтування параметрів металевого кріплення з прямолінійними елементами для підвищення стійкості виробок в слабометаморфізованих породах

  • Механізм просторових зсувів порід у приконтурному масиві протяжної підготовчої виробки

  • Геомеханічні моделі в системі геомоніторингу глибоких вугільних шахт та способи забезпечення стійкості протіжних виробок

  • Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості підготовчих виробок в умовах великих деформацій порід підошви (на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова)

© 2007-2019