От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеМалоінвазивні хірургічні втручання при супратенторіальних внутрішньомозкових гематомах, обумовлених артеріальною гіпертензією
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 51.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 07:04:11 Скачать «Малоінвазивні хірургічні втручання ...»Подробнее

Смотрите также:
  • Диференційований підхід до профілактики пізніх гестозів та фетоплацентарної недостатності у жінок з артеріальною гіпертензією

  • Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією

  • Прееклампсія у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (прогнозування, клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики та терапії)

  • Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур

  • Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на електрокардіограмі з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна корекція

  • Ендоваскулярні втручання в хірургічному лікуванні великих та гігантських церебральних супратенторіальних артеріовенозних мальформацій

  • Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з артеріальною гіпертензією

  • Структурно-функціональний стан міокарда та добові коливання артеріального тиску у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією

  • Імунозапальні аспекти патогенезу професійного бронхіту у поєднанні з артеріальною гіпертензією

© 2007-2018