От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеАгроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 110.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-09-27 11:42:11 Скачать «Агроекологічна оцінка різних систем...»Подробнее

Смотрите также:
  • Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на грунтові процеси

  • Продуктивність картоплі в короткоротаційних сівозмінах і відтворення родючості грунту за різних систем удобрення в Лівобережному Поліссі

  • Агроекологічна ефективність способів основного обробітку грунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся

  • Ефективність глибин зяблевої оранки під цукрові буряки на фоні тривалого застосування різних систем удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу

  • Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі

  • Створення та оцінка селекційного матеріалу картоплі для різних грунтово-кліматичних зон

  • Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту

  • Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західного Лісостепу України

  • Розміщення озимої пшениці у сівозмінах по попередниках на різних фонах удобрення та обробітку грунту у південно-західній частині Степу України

© 2007-2018