От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству
Короткое описаниеАгроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни східного Степу України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 39 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 03:48:07 Скачать «Агроекологічні аспекти використання...»Подробнее

Смотрите также:
  • Агроекологічні аспекти застосування мікробних препаратів при вирощуванні нагідок лікарських (Calendula officinalis L.)

  • Біологічні особливості та контролювання березки польової в посівах зерново-бурякової сівозміни

  • Агроекологічні аспекти використання мікробіологічних препаратів на посівах сої

  • Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сівозміни

  • Організаційні та соціально-економічні аспекти раціонального використання добрив у сільськогосподарських підприємствах Південно-Східного регіону України

  • Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України

  • Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі

  • Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання

© 2007-2018