От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеСоціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 26.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-01 02:26:31

Смотрите также:
  • Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування

  • Соціальні механізми формування цінностей молоді в перехідний період: соціально-філософський аналіз

  • Формування та впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства (управлінський аспект)

  • Біосоціальні засади мистецтва в контексті коеволюційної парадигми

  • Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця XIX - XX століття

  • Трансформація філософської парадигми освіти в контексті Болонських декларацій

  • Методи та інформаційно-програмні засоби синтезу та аналізу стилів програмування

  • Рівень життя населення та механізми його регулювання

  • Вплив архітектурних стилів і напрямів кінця ХІХ - початку ХХ ст. На формування інтер'єру громадських будівель (на прикладі творчості О.М. Бекетова)

© 2007-2020