От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеАеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 136.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-08 18:45:28

Смотрите также:
  • Особливості розповсюдження вуглеводневого забруднення та оцінка його впливу на геоекологічний стан басейну р. Сіверський Донець у межах Харківської області

  • Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р.Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників)

  • Синантропна флора верхньої течії басейну Дністра (Україна)

  • Структура комплексу щипівок родів Cobitis i Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) басейну Середнього Дніпра та р. Сіверський Донець

  • Оцінка лісорослинного потенціалу луків заплави середньої течії Сіверського Дінця при лісомеліорації її агроландшафтів

  • Наукове обгрунтування заходів з оздоровлення верхів'я ріки С.Донець - основного джерела питного водопостачання населення південно-східного регіону України

  • Розрахункові характеристики максимального стоку весняної повені у басейні р.Сіверський Донець

  • Закономірності та екологічне значення гідрологічних та гідрохімічних характеристик басейну р. Сіверського Дінця

  • Просторово-функціональна структура поселень крячків в екосистемах басейну верхньої течії р. Дністер

© 2007-2019