От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеВластивості Са2+ -помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 29.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-16 04:20:42

Смотрите также:
  • Роль ендоплазматичного ретикулуму у регуляції внутрішньоклітинної - сигналізації та функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози

  • Механізми підтримання кальцієвого гомеостазу в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози

  • Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки

  • Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію

  • Особливості структурно-функціонального стану плазматичних мембран пухлинних клітин, резистентних до доксорубіцину

  • Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин підшлункової залози при цукровому діабеті (експериментальне дослідження)

  • Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гіпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів

  • Вплив трансплантації кріоконсервованих клітин ембріональної печінки на перекисне окислення ліпідів та відновні процеси у щурів з печінковою недостатністю

  • Експериментальне вивчення ефективності застосування кріоконсервованої культури мікрофрагментів підшлункової залози на моделі алоксанового діабету у щурів

© 2007-2020