От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеВміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем Чорного моря
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 480.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-16 04:21:42

Смотрите также:
  • Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря

  • Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти

  • Морські кліщі (Halacaridae: Acari) північно-західної частини Чорного моря: видова різноманітність та екологія

  • Екологічний стан пригирлових зон північно-західної частини Чорного моря

  • Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи

  • Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря

  • Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря

  • Діатомові водорості бентосу Чорного моря та суміжних водойм (морфологія, систематика, екологія, біогеографія)

  • Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря

© 2007-2020