От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеВплив фотоперіоду на динаміку вмісту вуглеводнів і активність ферментів вуглеводного обміну в листках сої
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 283 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-01 03:36:02

Смотрите также:
  • Вплив мембрано-активних адаптогенів на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків

  • Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка

  • Характеристика порушень вуглеводного обміну у гематологічних хворих під впливом глюкокортикоїдів та цитостатичної терапії

  • Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність металозалежних ферментів у хворих на шигельоз

  • Стан вуглеводного обміну у хворих на бронхіальну астму в залежності від варіанту терапії

  • Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення

  • Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів

  • Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями

  • Вплив диз'юнктивних порушень на умови формування покладів вуглеводнів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину

© 2007-2018