От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеЕколого-систематична характеристика та біологічна активність мікроскопічних грибів, виділених із забруднених важкими металами грунтів України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 37.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-02 17:39:52

Смотрите также:
  • Мікрофлора забруднених важкими металами грунтів, їх індикація та шляхи оздоровлення

  • Еколого-фізіологічні та морфологічні особливості мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го блоку Чорнобильської АЕС

  • Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м.Дніпропетровська

  • Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся

  • Детоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних північного Степу України

  • Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах технолгенного навантаження

  • Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини

  • Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах

  • Кисневий статус організму вагітних та його корекція в умовах техногенного навантаження важкими металами

© 2007-2020