От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеКінетичні властивості Mg2+-залежної АТРази плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 38.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-01 04:20:50

Смотрите также:
  • Фармако-біофізична характеристика потенціалкерованих іонних струмів гладеньком'язових клітин хвостової артерії щура

  • Фармако-біофізична характеристика катіонних каналів плазматичної мембрани міоцитів тонкого кишечнику, активованих мускариновими холінорецепторами

  • Вплив модифікаторів мембрани і форми еритроцитів на деякі функціональні властивості клітин

  • Транспорт Ca2+ в мітохондріях гладеньком'язових клітин

  • Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в сенсорних нейронах щура

  • Лектинофільні вуглеводні компоненти мембрани злоякісних клітин при мієлоїдних і лімфоїдних пухлинах

  • Мембранні та внутрішньоклітинні механізми М-холінергічної активації гладеньком'язових клітин тонкого кишечнику

  • Роль глютаматних та ГАМК-рецепторів у генерації електричної активності клітин Hydra oligactis Pallas

  • Особливості структурно-функціонального стану плазматичних мембран пухлинних клітин, резистентних до доксорубіцину

© 2007-2020