От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеМіграція та акумуляція важких металів в агроценозах, прилеглих до автомагістралей, в умовах Закарпаття грунт - рослини - тварини
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 27.8 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-28 13:31:19

Смотрите также:
  • Екотоксичний вплив важких металів (Cd, Pb, Cu, Zn) на систему "грунт - рослина" в умовах Полісся та Лісостепу України

  • Вплив важких металів на підсистему "грунт - рослина" в лісових культурбіогеоценозах м. Кременчука

  • Міграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м'яса курчат-бройлерів

  • Ландшафтно-геоекологічне значення міграції важких металів у системі "грунт-рослина"

  • Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько)

  • Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці зерно-просапної сівозміни на дерново-підзолистому грунті Полісся

  • Екологічна оцінка урболандшафтів за вмістом важких металів у системі грунт-рослина (на прикладі міста Харкова)

  • Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин

  • Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням азотвмісного полімерного реагенту

© 2007-2020