От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу
Короткое описаниеТеоретичні основи геофізичної діагностики геомеханічного стану породного масиву з урахуванням синергетичних процесів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 72.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-16 13:39:58

Смотрите также:
  • Система геомеханічного прогнозу напружено-деформованого стану гірського масиву при відпрацюванні світ вугільних пластів

  • Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів

  • Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами

  • Фізико-технічні основи механоелектричного методу контролю властивостей і діагностики напружено-деформованого стану масиву гірських порід

  • Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів

  • Обгрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в'язкопластичними розчинами

  • Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції)

  • Розробка методу розрахунку параметрів процесу фільтрації метану з урахуванням напружено-деформованого стану вуглепородного масиву, що підробляється

  • Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо оголювань

© 2007-2020