От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике
Короткое описаниеПодавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцессорного керування
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 195.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-18 15:28:13

Смотрите также:
  • Матричні перетворювачі для електропривода (керування, комутація струму)

  • Підвищення завадозахищеності систем дистанційного зондування атмосфери при використанні авторегресійних фільтрів подавлення акустичних завад

  • Розроблення методу аналізу режимів роботи перетворювачів напруги систем керування, що описуються жорсткими рівняннями

  • Синтез релейних систем керування електроприводів постійного струму в від'ємним в'язким тертям у навантаженні

  • Оптимізація електроприводів постійного струму з підвищеним порядком астатизму методами математичного програмування

  • Удосконалення електромагнітів постійного струму з поперечним рухом якоря для контакторів змінного струму поворотного типу

  • Мікропроцесорна система керування тиристорним електроприводом з автоматичною настройкою та змінюваним інтервалом дискретності

  • Формування умов оптимальності нормальних режимів електроенергетичних систем засобами автоматичного керування

  • Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора

© 2007-2019