От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике
Короткое описаниеУдосконалення методик визначення електромагнітних параметрів і теорії електромагнітних процесів в індукційних реостатах
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 52.4 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-20 08:10:47

Смотрите также:
  • Напівпровідникові перетворювачі модуляційного типу (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів)

  • Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шумом

  • Метод захисту ліній зв'язку телекомунікаційних мереж від потужних імпульсних електромагнітних завад

  • Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралельними границями за дії квазіусталених електромагнітних полів

  • Математична модель та механізм впливу імпульсних електромагнітних полів на мікроструктури

  • Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль

  • Теоретичний опис електромагнітних процесів на вільних і зв'язаних нуклонах у коваріантних підходах

  • Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута

  • Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на хронічний невиразковий коліт і синдром подразненої кишки

© 2007-2020