От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ
Короткое описаниеРозробка методів вирішення задач спостереження та керування в умовах невизначеності на основі ітераційно-інверсних моделей
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 195.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-01 13:25:10

Смотрите также:
  • Керування стохастичними об'єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей

  • Моделювання та аналіз загальних розв'язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами

  • Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керування

  • Математичні та програмно-алгоритмічні засоби моделювання ігрових задач вибору варіантів рішень в умовах невизначеності

  • Ідентифікація моделей прийняття багатокритеріальних рішень в умовах інтервальної невизначеності переваг

  • Удосконалення методів, моделей елементів та пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач

  • Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв

  • Автоматизоване управління складними об'єктами за умов невизначеності на основі гібридних імітаційних моделей

  • Керування нелінійними динамічними об'єктами збагачувальних виробництв на основі гібридних моделей Гамерштейна

© 2007-2020