От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре
Короткое описаниеРослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 20.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-26 15:55:26

Смотрите также:
  • Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.)

  • Функціонально-категорійні параметри прикметника та прислівника в семантико-синтаксичній структурі речення

  • Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині XIX - на початку ХХ століття

  • Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921 - 1934 рр.

  • Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури

  • Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців Карпатського регіону (друга половина ХХ - початок XXI ст.)

  • Символіка збройних сил України 1917 - 1920 рр

  • Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна

  • Національний рух середини 1980-х - початку 1990-х рр. у контексті відродження української державності

© 2007-2020