От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеРіст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах мікрогравітації та кліностатування
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 25.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-13 06:13:44 Скачать «Ріст та диференціація клітин кореня...»Подробнее

Смотрите также:
  • Пероксидне окиснення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування

  • Нанолазерна дезінфекція системи каналу кореня зуба (експериментальне дослідження)

  • Вплив трансплантації клітин алогенного кісткового мозку та клітин ембріональної печінки на протипухлинну резистентність організму

  • Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатування

  • Смугаста мозаїка пшениці (Wheat streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі

  • Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів

  • Структурно-функціональна організація ядерця рослинних клітин в умовах зміненої сили тяжіння

  • Ріст, розвиток і продуктивність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби і густоти стеблостою в умовах східного Лісостепу України

  • Морфофункціональна характеристика гемопоетичних клітин, особливості їх апоптозу та проліферативної активності при мієлодиспластичному синдромі

© 2007-2019