От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеСкринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне використання L- лактат: цитохром с-оксидоредуктази Hansenula polymorpha
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 50.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-13 06:15:18 Скачать «Скринінг мікробних продуцентів, очи...»Подробнее

Смотрите также:
  • Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни східного Степу України

  • Оксидази метилотрофних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання

  • Очистка загрязненных вод и оздоровление речной воды с применением биоплато

  • Агроекологічні аспекти застосування мікробних препаратів при вирощуванні нагідок лікарських (Calendula officinalis L.)

  • Лікування трихомонадно-бактеріальної інфекції з урахуванням клініко-епідеміологічних особливостей, складу мікробних асоціацій, морфології збудників та показників імунітету

  • Оцінка екологічного стану довкілля з використанням мікробних моделей

  • Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

  • Формування та активність мікробного угруповання ризосфери злакових культур за дії комплексу мікробних препаратів та органомінеральних добрив

  • Оптимізація структури мікробних угруповань кореневої зони озимої пшениці

© 2007-2019