От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеУчасть тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 42.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-13 06:17:45 Скачать «Участь тромбоксану в загибелі гепат...»Подробнее

Смотрите также:
  • Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі

  • Гіпотермічне зберігання ізольованих гепатоцитів та печінки щурів у розчинах різного складу

  • Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у радіаційно- індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів

  • Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу

  • Вивчення участі продуктів метаболізму арахідонової кислоти у функціонуванні гепатоцитів щурів в культурі та кокультурі з клітинами Купфера

  • Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) при запрограмованій загибелі клітин

  • Особливості ліпідного обміну у кролів з експериментальною гіперхолестеринемією при алотрансплантації кріоконсервованих гепатоцитів та клітин плодової печінки

  • Стан реакцій посттрансляційної модифікації білків хроматину печінки і їх корекція у виводку опромінених щурів

  • Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної служби України

© 2007-2019