От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике
Короткое описаниеБагатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 40.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-13 06:43:07 Скачать «Багатоступенева термопереробка твер...»Подробнее

Смотрите также:
  • Термоконтактний піроліз кам'яного та бурого вугілля в киплячому шарі

  • Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України

  • Обгрунтування способу та технології розробки крупноплощадних мульдоподібних родовищ твердого вуглеводневого палива

  • Економічні проблеми використання палива в Україні та її регіонах

  • Ефективність топкового режиму енергетичних котлів при висококонцентрованій пилоподачі низькореакційного вугілля

  • Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого шару

  • Зниження викидів оксидів азоту в процесі спалювання палива погіршеної якості в пиловугільних парових котлах

  • Нижньокарбонове вугілля України: склад, якість та основні напрями його раціонального використання

  • Ефективне використання ядерного палива - ресурс економічної безпеки держави

© 2007-2020