От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеМінералогія самородних металів із кімберлітів і лампроїтів України
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 41.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-22 09:54:34 Скачать «Мінералогія самородних металів із к...»Подробнее

Смотрите также:
  • Мінералогія самородних металів із кімберлітів і лампроїтів України

  • Типохімізм мінералів - супутників алмазу з кімберлітів Приазов'я

  • Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів та сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском

  • Мінералогія каменесамоцвітної сировини групи кварцу з кори вивітрювання ультрабазитів Українського щита (Середнє Побужжя)

  • Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин

  • Екотоксичний вплив важких металів (Cd, Pb, Cu, Zn) на систему "грунт - рослина" в умовах Полісся та Лісостепу України

  • Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням азотвмісного полімерного реагенту

  • Екологічна роль геохімічних бар'єрів в розподілі та міграції важких металів в грунтах територій, що межують з залізорудними гірничозбагачувальними комбінатами

  • Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах

© 2007-2018