От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеГеоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення на прикладі регіону Покуття
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 31.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-22 10:15:33 Скачать «Геоекологічний аудит впливу техноге...»Подробнее

Смотрите также:
  • Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах технолгенного навантаження

  • Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу

  • Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах

  • Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря

  • Комплексна оцінка здоров'я населення та його впливу на економічне зростання

  • Гігієнічна діагностика впливу хімічних факторів на робітників та населення металургійного регіону

  • Стан мікробіоценозу верхніх дихальних шляхів та його корекція у дітей, які проживають в умовах техногенного забруднення (на прикладі Дністровського сірконосного району)

  • Обгрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров'я населення великого промислового міста

  • Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного регіону України)

© 2007-2019