От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделСтатьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии
Короткое описаниеТеоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 76.4 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-24 02:05:53

Смотрите также:
  • Теоретичні та методичні основи обгрунтування флюїдонасичення порід-колекторів

  • Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та Північного Донбасу)

  • Науково-методичні засади оцінки ємнісних властивостей гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ вуглеводнів за даними геофізичних досліджень

  • Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції)

  • Наукові засади оцінювання низькопористих колекторів вуглеводневого газу

  • Геологічні чинники формування олігоценових порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності

  • Обгрунтування параметрів захисних та ємнісних властивостей гірничого масиву відроблених родовищ корисних копалин

  • Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької Западини за даними ядерно-фізичних досліджень

  • Створення комплексу високоефективних електродинамічних пристроїв для контролю параметрів навколишнього середовища (теоретичні основи розробки та впровадження)

© 2007-2020