От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеВикористання ЕОМ при вивченні методів Монте-Карло обчислення кратних визначених інтегралів
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 183.3 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-24 02:28:37 Скачать «Використання ЕОМ при вивченні метод...»Подробнее

Смотрите также:
  • Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

  • Прогнозування кількості запасних частин електромеханічних об'єктів на основі методу Монте-Карло

  • Граничні теореми для кратних сум випадкових величин

  • Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле

  • Засоби інформаційних технологій у вивченні питань квантової фізики в середній школі

  • Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження при різноракурсній реєстрації об'єктів

  • Коливання функцій і диференційно-різницеві властивості сингулярних інтегралів

  • Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках

  • Інтервальні методи обчислення допусків при проектуванні електронних апаратів

© 2007-2019