От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеДослідження розв'язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 51.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-24 02:50:28 Скачать «Дослідження розв"язків парамет...»Подробнее

Смотрите также:
  • Диференціально-символьний метод розв'язування задач з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними

  • Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами

  • Чисельно-аналітичний метод дослідження зліченноточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь в просторі обмежених числових послідовностей

  • Побудова розв'язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних

  • Метод побудови розв'язків нелінійних крайових задач теорії прямокутних пластин

  • Методи й алгоритми розв'язування оптимізаційних задач на розміщеннях з додатковими умовами

  • Мінімаксне оцінювання за неповними даними функціоналів від розв'язків крайових задач

  • Метод усереднення в крайових задачах для диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом

  • Моделювання та аналіз загальних розв'язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами

© 2007-2020