От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеЗв'язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному наближенні
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 77.6 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-24 02:58:18 Скачать «Зв"язані задачі термомеханіки ...»Подробнее

Смотрите также:
  • Зв'язані термомеханічні задачі для циліндра із фізично нелінійного непружного матеріалу при осесиметричному нестаціонарному навантаженні

  • Зв'язані задачі термов'язкопружності для плоских тіл з концентраторами напружень при гармонічному навантаженні

  • Гідропружне деформування фізично нелінійних циліндричних оболонок

  • Фізично нелінійні задачі теорії ортотропних композитних оболонок з криволінійним отвором

  • Про напівспадкові кільця модульно обмеженого типу та пов'язані з ними матричні задачі

  • Лінійні задачі механіки руйнування старіючих в'язкопружних анізотропних матеріалів при сталому зовнішньому навантаженні

  • Розвиток деяких методів моделювання дискретних нелінійних систем

  • Динаміка нелінійних збуджень у просторово-модульованих середовищах з внутрішньою структурою

  • Тривимірні фізично нелінійні задачі про згин пружних прямокутних пластин

© 2007-2019