От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеМетод побудови розв'язків нелінійних крайових задач теорії прямокутних пластин
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 116.2 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-24 03:18:37 Скачать «Метод побудови розв"язків нелі...»Подробнее

Смотрите также:
  • Усереднення нелінійних крайових задач в областях з тонкими порожнинами

  • Побудова розв'язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних

  • Дослідження розв'язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами

  • Розв'язання задач про вільні коливання прямокутних в плані пологих оболонок змінної товщини на основі сплайн-апроксимації

  • Закритична поведінка та розгалуження розв'язків у нелінійних задачах теорії циліндричних оболонок

  • Чисельно-аналітичний метод дослідження зліченноточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь в просторі обмежених числових послідовностей

  • Мінімаксне оцінювання за неповними даними функціоналів від розв'язків крайових задач

  • Задачі динаміки прямокутних шаруватих пластин, податливих на зсув та стиснення

  • Розв'язки двохточкових і крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку

© 2007-2019