От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеМетоди типу Ньютона для розв'язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 67.5 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-24 09:54:48 Скачать «Методи типу Ньютона для розв"я...»Подробнее

Смотрите также:
  • Модифіковані методи типу Гаусса - Ньютона розв'язування систем нелінійних рівнянь в сенсі найменших квардатів

  • Чисельне розв'язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач

  • Чисельне розв'язування лінійних осесиметричних задач коливання рідини методом інтегральних рівнянь

  • Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою

  • Задачі типу Діріхле для диференціально-операторних рівнянь парного порядку

  • Методи й алгоритми розв'язування оптимізаційних задач на розміщеннях з додатковими умовами

  • Застосування групового аналізу при розв'язанні нелінійних еволюційних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними

  • Математичні моделі й чисельні методи розв'язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів

  • Диференціально-символьний метод розв'язування задач з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними

© 2007-2019