От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеПотенціали взаємодії інтегровних за Ліувіллем багаточастинкових систем на прямій
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 80 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-30 18:30:31 Скачать «Потенціали взаємодії інтегровних за...»Подробнее

Смотрите также:
  • Квантово-польовий опис багаточастинкових систем з порушеними симетріями на основі моделі самоузгодженого поля

  • Дослідження інваріантних підмноговидів та їх збурень для скінченновимірних редукцій цілком інтегровних гамільтонових систем

  • Симплектичний аналіз інтегральних многовидів цілком інтегровних гамільтонових систем та їх адіабатичних збурень

  • Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем

  • Викликані потенціали головного мозку в умовах мимовільної та довільної уваги у підлітків

  • Нові аспекти в теорії та методах обчислення багаточастинкових квантових систем. Застосування до електронної структури молекул

  • Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії

  • Дослідження алгебро-аналітичних та тополого-геометричних властивостей інтегрованих динамічних систем та їх адіабатичних збурень

  • Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну

© 2007-2020