От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеТермомеханіка неферомагнітних електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 83.4 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-30 18:57:13 Скачать «Термомеханіка неферомагнітних елект...»Подробнее

Смотрите также:
  • Математична модель та механізм впливу імпульсних електромагнітних полів на мікроструктури

  • Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута

  • Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралельними границями за дії квазіусталених електромагнітних полів

  • Математичні моделі та методи нелінійної механіки віброеволюційних процесів в локально неоднорідних електропровідних тілах при періодичних навантаженнях

  • Особливості розподілу електромагнітних полів в неоднорідній плазмі та їх використання для нагрівання і діагностики плазми та вилучення домішок

  • Вплив імпульсних електромагнітних полів на елементи інтегральних мікросхем

  • Збудження та випромінювання електромагнітних полів регулярними і нерегулярними хвилевідно-щілинними структурами

  • Метод захисту ліній зв'язку телекомунікаційних мереж від потужних імпульсних електромагнітних завад

  • Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму під впливом електромагнітних полів при їх нормуванні у довкіллі

© 2007-2020