От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам
Короткое описаниеФункціональне числення в спряжених просторах функціоналів над класами цілих функцій експоненціального типу
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 57.9 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-30 19:07:00 Скачать «Функціональне числення в спряжених ...»Подробнее

Смотрите также:
  • Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку в комплексній площині

  • Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами

  • Деякі класи операторів, що діють в просторах аналітичних функцій і пов'язані з комутаційними співвідношеннями

  • Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона

  • Апроксимація функцій з обмеженою похідною загального вигляду поліномами і цілими функціями експоненціального типу

  • Апроксимація функцій класів Homega у просторах з інтегральною метрикою

  • Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій та застосування до рядів Діріхле

  • Коректна розв'язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційовних функцій

  • Зростання та розподіл нулів цілих функцій скінченного [ламбда] - типу

© 2007-2020