От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеДисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на електрокардіограмі з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна корекція
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 130.1 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-31 01:39:56 Скачать «Дисфункція ендотелію, зміни добовог...»Подробнее

Смотрите также:
  • Діагностичне і прогностичне значення маркерів системного запалення у хворих на гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST на електрокардіограмі

  • Особливості добового профілю артеріального тиску, центральної, церебральної гемодинаміки, стану автономної нервової системи та їх медикаментозна корекція у хворих з артеріальною гіпертензією, асоційованою з патологією екстракраніальних артерій

  • Динамика качества жизни больных с острым коронарным синдромом без элевации сегмента st, осложнённым острой левожелудочковой недостаточностью под влиянием нейромодулирующей терапии

  • Структурно-функціональний стан міокарда та добові коливання артеріального тиску у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією

  • Корекція порушень гемодинаміки, добового ритму артеріального тиску та стану перекисного окислення ліпідів у хворих на гіпертонічну хворобу

  • Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на метаболічний синдром Х за даними добового моніторингу артеріального тиску та електрокардіограми

  • Добовий профіль артеріального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу

  • Зміни показників жирнокислотного спектру, артеріального тиску, функціонального стану серця у хворих з метаболічним синдромом та їх медикаментозна корекція

  • Дисциркуляторна гіпертензивна енцефалопатія: особливості добового ритму артеріального тиску, церебральної та центральної гемодинаміки

© 2007-2019