От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по медицине
Короткое описаниеЕколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах технолгенного навантаження
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 50.4 кб.
Описание:
Добавлено2008-08-15 08:09:21 Скачать «Еколого-гігієнічна оцінка забруднен...»Подробнее

Смотрите также:
  • Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах

  • Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення (на прикладі регіону Покуття)

  • Кисневий статус організму вагітних та його корекція в умовах техногенного навантаження важкими металами

  • Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини

  • Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся

  • Гігієнічна оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я дітей в умовах промислового міста

  • Гігієнічна оцінка впливу шкідливих викидів теплоелектростанцій на здоров'я населення й обгрунтування профілактичних заходів

  • Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей

  • Мікрофлора забруднених важкими металами грунтів, їх індикація та шляхи оздоровлення

© 2007-2019